Konton

På Ålandsbanken har du ett, eller flera, konton som en självklar del av vår service. Insättningar och betalningar styrs till och från kontot och dina kort kopplas till det.

Sverigepaketet

Får du din lön eller pension i svenska kronor eller har du på annat sätt behov av att sköta bankärenden i Sverige? Kanske studerar du i Sverige? Med Sverigepaketet kan du bekvämt både spara och sköta dina övriga bankärenden i Sverige.

Ålandsbankens Sverigepaket innehåller baskonto, debitkort samt Internetkontoret och Mobilbanken.

Vid uppvisande av antagningsbesked eller studieintyg får du som studerar Sverigepaketet kostnadsfritt.

Detta kan även intressera dig