Ansvarsfulla investeringar i Ålandsbanken

Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framförallt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant. Vår förvaltningsinriktning är aktiv och all förvaltning bedrivs på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Sedan år 2010 har vi på Ålandsbanken antagit FN:s principer för ansvarsfulla placeringar (UNPRI). Det innebär att analys och granskning av företagens sociala och miljömässiga ansvarstaganden (ESG-faktorer) integreras i all bolagsanalys.

Vi investerar enbart i bolag som följer FN:s Global Compact. Brott mot de mänskliga rättigheterna, svår miljöpåverkan eller kontroversiella vapen strider mot våra värderingar.

Implementering av investeringsstrategin

I vår fundamentala analys av bolag och fonder inkluderar vi analys av ESG-frågor. För att uppnå en god systematik och fördjupa denna analys har vi slutit avtal med en extern samarbetspartner, MSCI, avseende ESG-analys för bolag globalt och verktyg för att utvärdera vår hantering av ESG-frågor i förvaltade fonder och portföljer.

Vi strävar efter att exkludera företag som är inblandade i produktion av kontroversiella vapen, pornografi, spelverksamhet, tobak och förbränningskol (thermal coal). Dessutom är vi selektiva med innehav i bolag med produktion av alkoholhaltiga drycker.

Vi är en aktiv ägare

Vi vill aktivt bidra till att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Därför agerar vi aktivt i de bolag där vi investerat så att vi har en betydande ägarandel.

Ålandsbanken är sedan 2010 en av de grundande medlemmarna i Finsif – Finland’s Sustainable Investment Forum. Dessutom är vi medlemmar i Swesif – Sweden’s Sustainable Investment Forum, sedan 2016 för att bidra till att erbjuda information, väcka diskussion i samhället och långsiktigt påverka attityder om ansvarsfulla investeringar både i Finland och Sverige.

Rapportering och uppföljning

Avrapportering av arbetet med ansvarsfulla investeringar sker via Hållbarhetsrapporten som publiceras halvårsvis, i bankens årsredovisning samt genom PRI:s årliga självutvärdering som publiceras externt.

Ålandsbanken - Finsif Logo 200X140 Ålandsbanken - Swesif Logo 200X140 Ålandsbanken - Pri Sig Web V1 Ålandsbanken - 2019 msci CMYK Medium hrz

Detta kan även intressera dig