Hoppa till huvudinnehåll

Ålandsbanken Debenturlån 1/2014

Teckningstid 3.2.2014 - 21.2.2014.

Emittent:

Ålandsbanken Abp

Lånetid:

5 år (3.2.2014–4.2.2019)

Ränta:

Fast ränta 2,30 % p.a.

Räntebetalning:

Räntan betalas årligen i efterskott, första gången 3.2.2015.

Littera:

1 000 euro

Minimiteckning:

1 000 euro

Amortering:

20 % årligen

Emissionskurs:

Rörlig, 100 % vid emissionsstart

Säkerhet:

Ingen säkerhet har ställts för debenturlånet. Lånet har sämre förmånsrätt än Ålandsbankens övriga förbindelser.

Teckningsprovision:

Ingen

Dokument

Innan du fattar ett placeringsbeslut bör du läsa igenom prospektet för Ålandsbanken Debenturlån 1/2014 och till detta införlivade dokument.

Fastställt lånekapital och antal skuldebrev
Debenturlån 1/2014, faktablad
Debenturlån 1/2014, prospekt

Tillägg:

Tillägg 1 till Ålandsbanken Debenturlån 1/2014

Lista på hänvisade dokument:

Delårsrapport januari - september 2013
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011

Övrigt:

Möjlighet till återkallande av teckning av Debenturlån 1/2014