Masslån

Strukturerade placeringsprodukter, även kallat masslån, är ett samlingsnamn för ett flertal produkter, men rör sig oftast om olika former av indexobligationer.

Våra masslån