Vilken avkastning ger en indexobligation?

En indexobligations avkastning är helt eller delvis knuten till kursutvecklingen på en vald marknad. Varje enskild indexobligation har sina egna egenskaper. Deltagandegraden säger hur stor del av kursutvecklingen du får på indexobligationens förfallodag.

Exempel 1: Du placerar 1.000 euro i en aktieindexobligation där deltagandegraden är 85 % av utvecklingen i ett valt börsindex. På obligationens slutdag har indexet gått upp 50 % sedan start. Indexobligationen ger då 1.000*0,85*0,5 = 42,5 % i avkastning på lånets slutdag, dvs. ditt kapital om 1.000 euro tillbaka plus en avkastning om 425 euro. Skattepåföljderna är inte beaktade i exemplet.

Exempel 2: Du placerar 1.000 euro i en aktieindexobligation där deltagandegraden är 85 % av utvecklingen i ett valt börsindex. På obligationens slutdag har indexet backat med 20 % sedan start. Då erhåller du det nominella beloppet tillbaka på lånets slutdag, dvs. ditt kapital om 1.000 euro tillbaka. Skattepåföljderna är inte beaktade i exemplet.

I vissa indexobligationer går det att teckna ett alternativ med en överkurs. Överkursen höjer deltagandegraden, genom att den används till att köpa flera optioner. På så sätt kan man nå en avkastning som är högre än avkastningen i den underliggande tillgången. Överkursen är inte kapitalskyddad.

Exempel 1: Du placerar 1.000 euro i en aktieindexobligation med 10 % överkurs, dvs. 1.100 euro. Deltagandegraden är 180 % av uppgången i ett valt börsindex. På obligationens slutdag har indexet gått upp 50 % sedan start. Indexobligationen ger då 1.000*0,5*1,8 = 90 % i avkastning på lånets slutdag, dvs. ditt kapital om 1.000 euro tillbaka plus en avkastning om 900 euro. Den överkurs på 10 % (100 euro) som du betalat återbetalas inte.
Skattepåföljderna är inte beaktade i exemplet.

Detta kan även intressera dig