För vem passar en indexobligation?

Indexobligationen passar dig som uppskattar ett enkelt och smidigt sparande med möjlighet till en hög avkastning i kombination med kapitalskydd. Indexobligationen erbjuder ett enkelt och kapitalskyddat sparande som dessutom inte kräver aktivitet av placeraren. Direkt placering i aktier ger möjlighet till stora vinster, samtidigt som det finns risk att förlora pengar. Trots kapitalskyddet finns en emittentrisk, vilket betyder att om Ålandsbanken blir insolvent finns en risk för att hela eller delar av det belopp du placerat inte kan återbetalas.

Detta kan även intressera dig