Indexobligationer

Strukturerade placeringsprodukter, även kallat masslån, är ett samlingsnamn för ett flertal produkter, men rör sig oftast om olika former av indexobligationer.

Strukturerade placeringsprodukter kan utformas för att ge en ekonomisk exponering mot en specifik tillgång eller marknad och kan ge en bättre riskjusterad avkastning än en direktinvestering i dessa tillgångar. Tillgångarna i strukturerade placeringsprodukter kan vara aktier, aktieindex, fonder, valutor, räntor, råvaror och så vidare.

Placera med facit i hand

Indexobligationen kombinerar det bästa från två olika sparformer: Aktiernas möjlighet till god avkastning och obligationens trygghet. 

Indexobligationer är kapitalskyddade. Kapitalskyddet innebär att det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen. Kapitalskyddet omfattar dock inte teckningsprovisionen och en eventuell överkurs. Dessutom finns en så kallad emittentrisk vilket innebär en risk att emittenten, Ålandsbanken, inte klarar av att betala tillbaka det belopp du placerat.

Hur fungerar de?

En indexobligation består av en kapitalskyddad del och en tillväxtdel. Den kapitalskyddade delen består av en obligation som säkerställer att du får tillbaka det nominella beloppet på slutdagen, medan tillväxtdelen ger dig möjlighet till avkastning. Tillväxtdelen är knuten till någon tillgång: till exempel ett aktieindex, en aktiekorg, ränteindex, råvaruindex eller en valuta. Oavsett hur den underliggande tillgången utvecklas är det nominella beloppet alltid kapitalskyddat.

Ålandsbanken har emitterat indexobligationer till allmänheten sedan 1996 och har den längsta erfarenheten i Finland. Ålandsbanken är medlem i Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland r.f.

Detta kan även intressera dig