26 En Ung Rebell I Kostym

Bankdirektören som älskade att stå på huvudet

1954

Thorvald Eriksson var aldrig främmande för att se världen ur sitt eget perspektiv. Han vände och vred tills han valde sin personliga tolkning – och sedan höll han fast vid den. Kanske såg han vissa fördelar med att ibland vända upp och ner på etablerade sanningar. Där kanske unge Thorvalds gymnastikövningar med de äldre bröderna Rolf och Birger blev ett avstamp? Att stå på huvudet blev i alla fall en livslång passion för Thorvald ”Thusse” Eriksson.

Hans världsbild var en drivande kraft livet ut. Kanske var bilden inte alltid rätt, men den var verkligen inte alltid fel. Den var alltid hans egen och genomgående fylld med överraskande kontraster.

De första kontrasterna kan noteras när Thorvald Eriksson utses till verkställande direktör för Ålandsbanken den 1 januari 1954. Då är Eriksson 31 år, så åldersskillnaden mellan honom och de övriga i bankens ledning är rejäl. Förvaltningsrådet hade verkligen satsat sina sekiner på en ungdom. Men det var samtidigt en ungdom som hunnit bli både jurist och landskapskamrer. Själv skriver Thorvald Eriksson i sin självbiografi Thusse-glimtar att han kände sig verkligt hedrad. Men i det följande stycket kan vi ana att det var en ung rebell som skulle sätta sig i vd-stolen.

Självfallet sade jag ”ja tack” när ordföranden i bankens förvaltningsråd, Arthur Andersson, frågade mej om jag ville bli bankens vd. Utan att jag sökt jobbet. Och utan att jag hade några familjeband till dom som hade makten i banken.

Makten i banken. Ja, där skulle Thorvald Eriksson ha något att tugga på under sina 33 år på banken. Hans karriär kan sammanfattas på olika sätt. Vi kan exempelvis säga så här: Banken hade 23 anställda när Eriksson började och man var 313 personer när han slutade 1987. Vi kan också säga att han förtjänar tre beskrivningar av sin mångfacetterade personlighet.

Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren
Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Fr v (troligen): Thorvald, Rolf och Birger. De tre bröderna visade redan i unga år prov på en imponerande aktivitetsnivå; grabbarna höll sig fullt sysselsatta med bland annat simning, gymnastik, fotboll, friidrott, segling och scouting. Thorvald Erikssons samling.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?