15 feb 2021
Åland

Hållbara placeringar

Svanemarkt fond global aktie alandsbanken blogg

En Svanenmärkt fond ger kunderna möjlighet att enkelt göra mer hållbara val även i sina placeringar. Från och med oktober 2020 erbjuder vi ytterligare en Svanenmärkt fond för våra kunder – aktiefonden Ålandsbanken Global Aktie.

Nu är även Ålandsbanken Global Aktie Svanenmärkt

– Fokus på hållbarhetsfrågor inom placeringar ökar kontinuerligt och våra kunder fokuserar i allt högre utsträckning på hållbarhet vid val av investeringar. Att fonden nu fått Svanenmärkning är ytterligare ett bevis på bankens framgångsrika hållbarhetsarbete och besvarar den efterfrågan som redan finns bland våra kunder, säger Anna-Stina Wiklund, ESG-ansvarig på Ålandsbanken Fondbolag Ab.

För att bli Svanenmärkt ska fonden uppfylla 25 obligatoriska krav som handlar om exkludering, inkludering, transparens och påverkan. Därtill krävs en hållbarhetsanalys och en årlig hållbarhetsrapport om fondens verksamhet.

– Intresset för hållbara investeringar fortsätter att öka i rask takt. En Svanenmärkt fond måste ta ett helhetsgrepp om sitt hållbarhetsarbete genom att uppfylla tuffa krav som kontrolleras av en oberoende part. Vi vill gratulera Ålandsbanken till en framgångsrik ansökan, och bankens kunder har numera tillgång till en Svanenmärkt fond även på aktiesidan, säger Sebastian Högnabba, ESG-specialist vid Svanen.

Ytterligare fokus på hållbarhet i Ålandsbanken Global Aktie

I likhet med alla andra Ålandsbankens fonder exkluderar Global Aktie sedan tidigare bolag som är verksamma inom etiskt känsliga sektorer inkluderat vapen, tobak, alkohol, pornografi och spel. Därtill exkluderar Global Aktiefonden även investeringar i bolag som har verksamhet inom fossila bränslen.

Vidare framhäver fonden val av bolag med högsta hållbarhetsbetyg. Målbilden är att 50 procent eller mera av fondens innehav ska vara bolag med högsta hållbarhetsbetyg enligt ESG-analys, så kallade ESG Leaders. Bolagens miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade aspekter analyseras tillsammans med den finansiella analysen.

– Vi är stolta över att vi har ytterligare en fond som kvalificerar som ett mycket hållbart alternativ. Vi avser även att öka aktiv påverkan på de bolag som fonden äger i sådana frågor där det bedöms vara av intresse för fonden ur hållbarhetssyfte. Samma sak gäller för övriga av Ålandsbanken Fondbolag Ab förvaltade fonder, säger Wiklund.

Text Jutta Linder Foto Jenny Ruda

Från vänster i bild: Sebastian Högnabba (ESG-specialist vid Svanen), Anna-Stina Wiklund (ESG-specialist vid Ålandsbanken Fondbolag) och Seppo Kurki-Suonio (fondförvaltare, FIM).


Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!