02 aug 2018
Åland

Private Banking – den bästa placeringslösningen för dig

Private Banking Alandsbanken

Private Banking säkerställer att ditt sparande är placerat både lönsamt och skatteeffektivt. Kärnan i Ålandsbankens placeringsverksamhet är personlig service och förtroende. Förmögenhetsförvaltning är inte enbart kalla siffror, utan även mänsklig verksamhet som kontinuerligt håller uppsikt på placeringarna. Vi har sammanfattat de vanligaste frågorna om Private Banking-tjänsten hos Ålandsbanken. Är det här ditt alternativ till ett nytt sätt att placera?

Oavsett om du är en privatperson eller en företagare är tanken bakom Private Banking-konceptet att hjälpa dig och din familj i livets alla skeden. Vi samlar ett team av specialister inom förmögenhetsförvaltning, finansiering och juridik till dig. Finansiell planering täcker bland annat placerings- och finansieringslösningar, skatte- och familjejuridisk rådgivning samt försäkringsalternativ. En grundlig analys av hur din situation ser ut just i dag är en förutsättning för att Ålandsbanken kan hjälpa dig att nå dina mål. Placeringsverksamheten hos Ålandsbanken grundar sig på erfarenhet och förmågan att hitta nya lösningar. Eftersom placeringsbehoven ändras enligt målsättningar och livssituation, har varje kund en egen Private Banker samt en gemensamt fastställd strategi.

Vem har nytta av att bli Private Banking-kund?

Att bli Private Banking-kund blir aktuellt när förvaltningen av den egna förmögenheten blir alltför tidskrävande, eller när man vill ta hjälp av en professionell förmögenhetsförvaltare. Private Banking-kunder hos Ålandsbanken är både privatpersoner och företagsägare. Har man en större förmögenhet, blir en effektiv förmögenhetsförvaltning mer komplicerad och kräver specialistkunnande. Det är orsaken till att Ålandsbanken erbjuder Private Banking-tjänster.

Varför lönar det sig att bli Private Banking-kund?

Många företagsägare och förmögna privatpersoner vill i stället för förmögenhetsförvaltning fokusera på sina yrkesliv eller privata intressen, och då är det klokt att låta en extern specialist ta hand om den tjänsten. Det är möjligt att låta portföljförvaltningen skötas helt eller delvis av Ålandsbankens specialister. Hos Ålandsbanken får man även hjälp med att planera placeringarna så skatteeffektivt som möjligt. Därtill behöver företagare expert hjälp vid speciella situationer, såsom vid generationsskifte eller försäljning av företaget. Till Private Banking-tjänsten hör även kundens närmaste krets, och placeringslösningarna granskas långsiktigt över generationer. Private Banking-teamet gör även krävande uppdrag enkla och anpassar lösningarna till de individuella behoven. Verksamheten grundar sig på långsiktig planering och kontrollerat risktagande.

”Vi vill ge alla möjlighet att ta ställning till vårt private banking-erbjudande så ta gärna kontakt för ett personligt möte.”

   

Från vänster: Pontus Blomster, Julina Sommarström, Niclas Alm, Henrik Fagerholm, Jan-Arthur Josefsson och Simon Karlsson.
   

Hur säkerställer Private Bankingtjänsten de bästa lösningarna?

Kärnan i Private Banking-tjänsten utgörs av förmögenhetsförvaltning. Finansiell planering är en viktig del för att kunna få en optimerad helhet. Ålandsbanken skiljer sig från de traditionella förvaltarna genom att även erbjuda sina kunder finansiering vid behov. Gällande placeringslösningar måste man även fundera på olika möjligheter och vilka eventuella risker de medför, på hur lång sikt kapitalet placeras och vilka förväntningarna på avkastningen är. Ålandsbankens hemmamarknad för placeringsverksamhet är Norden men man placerar globalt genom öppen arkitektur, vilket betyder att banken använder utomstående aktörers fonder av hög kvalitet för att nå alla marknader och möjligheter när man placerar. Placeringsportföljens innehåll diversifieras mellan olika tillgångsslag, geografiska marknader, branscher och gällande räntor, även löptid. Innehållet ändrar med tiden och optimeras enligt konjunkturutsikterna. Förutom sedvanliga placeringsfonder samt direkta aktie- och ränteplaceringar används även till exempel fastighetsfonder och börshandlade indexfonder i bankens framgångsrika förvaltning. Ålandsbankens verksamhet bygger på en aktiv och optimerad förmögenhetsförvaltning. En viktig del av hela placeringsverksamheten är även bankens värderingar, som grundar sig på hållbar utveckling, såsom det egna Östersjöprojektet som finansierar skyddet av Östersjön. Ålandsbanken vill sticka ut och vara en lättillgänglig familjebank.

Vad betyder det konkret att vara Private Banking-kund?

Förtroende är kärnan i Ålandsbankens placeringsverksamhet. Det är lätt att prata med specialister om finans- och ekonomifrågor. Uppfyllandet av kundernas önskemål är orsaken till att många kundförhållanden hos Ålandsbanken fortsätter över generationer. Innan man blir Private Banking-kund kartlägger bankens specialister kundens helhetssituation, som ligger till grund när man tillsammans skapar en plan för förmögenhetsförvaltningen. Private Banking är inte en produkt utan en tjänst som utgår från kundens behov och önskemål. Det går även bra att sköta löpande ärenden via e-post eller telefon.

Vad ingår i Private Banking?

I Private Banking-tjänsten ingår förutom en egen Private Banker, även tillgång till mäkleritjänster, betalkort, Internetkontoret, Mobilbanken, möjlighet att träffa en jurist för genomgång av helheten samt för uppgörande av till exempel testamente och andra juridiska dokument. Varje kund har möjlighet att vid behov träffa andra specialister.


Artikel från Ålandsbanking nr 1/2018 (publicerad 02.08.2018) 

Text: Tarja Vilén / Foto: Daniel Eriksson

Ja tack, jag vill ha mer information om Ålandsbankens Private Banking!