Ålandsbanken Abp: Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

15 maj 2019
|

 

Ålandsbanken Abp
Flaggningsanmälan
15.5.2019 kl. 10.00

Meddelande om ändring av ägarandelen enligt 9 kap. 10 § värdepappersmarknadslagen

Ålandsbanken Abp har mottagit en flaggningsanmälan enligt 9 kap. 5 § värdepappersmarknadslagen enligt vilken Åland Ömsesidiga Försäkringsbolags andel av rösterna i Ålandsbanken Abp den 14 maj 2019 underskridit 5 procent.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag äger efter transaktionen totalt 205 767 aktier vilket utgör 1,33 procent av totala antalet aktier och 1,45 procent av totala antalet röster i Ålandsbanken Abp.

Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags ägande efter transaktionen

 

Aktier
Antal aktier
(direkt)
Antal aktier
(indirekt)
Antal rösträtter 
(direkt)
Antal rösträtter 
(indirekt)
A-aktier (FI0009000103)94 566 

 0
1 891 320 

0
B-aktier (FI0009001127)111 201 0111 2010
Totalt205 76702 002 5210
     
     
Aktier% av aktierna 
(direkt)
% av aktierna 
(indirekt)
  % av rösträtterna
 (direkt)
  % av rösträtterna
 (indirekt)
A-aktier (FI0009000103)1,4601,460
B-aktier (FI0009001127)1,23 
  0
1,230

Ytterligare information:
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505