Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till ålandsbankens webbinarium

Ålandsbanken Nordiska Småbolag

Välkommen på webbinarium för att bekanta dig med vår nya fond - Ålandsbanken Nordiska Småbolag

I maj startade Ålandsbanken Fondbolag en ny aktiefond – Ålandsbanken Nordiska Småbolag. Fonden investerar i nordiska små och medelstora bolag, som vi klassar som ”kvalitetsbolag”, dvs. bolag med stabila balansräkningar, starka kassaflöden, hög lönsamhet och god tillväxtpotential.

  • Varför är småbolag en attraktiv investering?
  • Hur kompletterar fonden vårt nuvarande fondutbud?
  • Vilka risker finns med småbolagen?


På dessa och övriga frågor svarar Timo Lithén, Biträdande chef, Private Banking Finland och Jyri Suonpää, Räntechef vid Ålandsbankens Fondbolag samt medlem i allokeringsteamet, i vårt kommande webbinarium måndagen den 8 juni 2020 kl. 12.00. Evenemanget tar ungefär en timme och det hålls på finska.

Disclaimer

DISCLAIMER – VIKTIG INFORMATION

Denna presentation är marknadsföringsmaterial. Fonderna som marknadsförs förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Produkten distribueras av Ålandsbanken Abp.

Syftet med presentationen är att ge allmän produktinformation och den kan utgöra en av flera källor för ett investeringsbeslut. Innan du fattar investeringsbeslut behöver du även bekanta dig med övrigt material om fonden. Faktablad, fondprospekt, fondstadgar osv. fås på svenska och finska av Ålandsbanken Abp.

Publikationen är en sammanställning och bearbetning av information som i god tro inhämtats från källor vilka bedömts som tillförlitliga. Ålandsbanken kan inte garantera riktigheten i denna information.

Analyserna, värderingar och prognoserna i presentationen baseras på de analyser och prognoser som gjorts av kapitalförvaltarna vid tidpunkten för publiceringen och de är nödvändigtvis inte korrekta efter publiceringen. Analyserna och prognoserna kan komma att uppdateras efter presentationens publicering.

Informationen i presentationen tar inte hänsyn till din ekonomiska ställning, mål med eller kunskap om eller erfarenhet av investeringar i fonder och ska därför inte betraktas som investeringsrådgivning eller investeringsrekommendation. Ålandsbanken Abp har inte heller bedömt om ifrågavarande fond är ändamålsenligt för dig, det vill säga om du har tillräcklig kunskap om och erfarenhet av de risker som är förknippade med fonden, eller om du tillhör målgruppen för ifrågavarande fond.

Alla investeringar i fonder innebär en risk. Historisk utveckling eller förväntad avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska och du kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.

Talare

Jyri Suonpää

Räntechef

Ålandsbankens Fondbolag

Moderator

Timo Lithén

Biträdande chef, Private Banking Finland

Ålandsbanken

Relaterade evenemang