Hoppa till huvudinnehåll

Vårt engagemang och våra insatser fokuserar på fyra områden

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarfull kreditgivning

Ansvarsfull kreditgivning

Socialt ansvar

Socialt ansvar

Miljöansvar

Miljöansvar

Hållbarhet i Ålandsbanken

Ålandsbanken ska vara den självklara värdeskapande banken för ambitiösa personer och företag som värderar relationer. Vi eftersträvar att vår verksamhet ska drivas långsiktigt hållbart såväl finansiellt som socialt och miljömässigt. Detta ställer krav på att vi är medvetna om hur vår verksamhet och vårt sätt att bedriva vår verksamhet påverkar den enskilda människan, samhället och jorden, nu och i framtiden.

Läs mer om hållbarhet i Ålandsbanken

FN:s hållbarhetsmål

Under 2021 lade vi stor kraft på att identifiera vår påverkan med hänsyn till klimat och miljö. Genom en djupare analys av vår verksamhet samt genom att klimatberäkna vår egen operativa verksamhet, kundernas placeringsportfölj samt kredit- och treasuryportföljen har vi för 2022 valt följande mål att fokusera på, i enlighet med FN:s globala mål för hållbar utveckling: 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15.

Läs mer om FN:s hållbarhetsmål

Goda idéer för Östersjön sedan 1997

Ålandsbanken agerar som klimatförebild på Östersjöområdet

Vi vill agera som en förebild för andra aktörer i Östersjöområdet och påminna människor om att alla kan dra sitt strå till stacken för att förbättra situationen. Att stöda miljöprojekt har varit en del av Ålandsbankens verksamhet sedan så tidigt som 1997.

Bekanta dig med vår hållbarhetsstrategi

ÅLAND INDEX

Världens första kort som räknar ditt koldioxidutsläpp

Med Östersjökortet erbjuder Ålandsbanken det första kortet som analyserar dina inköp och räknar ut ditt koldioxisutsläpp.

Läs mer om Åland Index

Artiklar som kunde intressera dig