Hoppa till huvudinnehåll

RS

Landsbanken juridik 2020

RS-systemet skapades på 70-talet för att skydda bostadsköparnas investering i aktierna i ett bostadsaktiebolag. Sedan 90-talet har riktlinjerna inom RS-systemet varit en del av Lagen om bostadsköp.

När utvecklaren vill sälja aktier under byggtiden

RS-systemet gäller för all nyproduktion där bostadsutvecklaren tänker sälja aktierna i det aktuella bostadsaktiebolaget redan medan byggnationen pågår. I vissa fall kan RS-systemet också användas för tilläggs- eller renoveringsobjekt. Köpeavtal för RS-projekt innehåller bland annat en delbetalningsplan som du som köpare följer under byggnationstiden. RS-systemet gör det möjligt för säljaren att få betalt för bostaden redan under byggnadsfasen, vilket i sin tur kan leda till lägre belåningsgrad för kostnaderna.

För dig som startar ett RS-projekt

Den som startar ett RS-projekt och säljer bostadsaktier ska deponera skyddsdokument hos banken. Skyddsdokumenten består bland annat av ekonomiplan, entreprenadavtal, ritningar och handlingar som rör fastigheten och bolagen. Det finns även vissa garantier som de som säljer måste utfärda till förmån för dig som köper.

Vi förvarar skyddsdokumenten

Bankens roll i ett RS-projekt är att förvara skyddsdokumenten. Vi ser också till att rätt ägare anmäls till Lantmäteriet när byggprojektet är färdigt och att du som köpare har fått äganderätt till dina bostadsaktier.

Så skyddas du som köper ett RS-projekt

Skyddsdokumenten är bindande för utvecklaren och får inte ändras utan ditt samtycke. I praktiken innebär det att utvecklaren inte kan ta ut mer säkerheter än planerat (höja byggnadskreditivet) utan att du har godkänt det skriftligen.

För dig som vill läsa mer

Läs gärna mer om RS-bostäder och hur säkerheterna fungerar på Konkurrens- och konsumentverkets hemsida: Säkerheter för nya bostäder.