RS


RS-systemet tillämpas om bostadsaktier bjuds ut till försäljning till konsumenter innan den byggnad som byggs för ett bostadsaktiebolag är godkänd för att tas i bruk. Systemet gör det möjligt för säljaren att få betalt för bostäderna redan under byggnadstiden. 


Detta kan även intressera dig