Företagare, nu är det möjligt att ansöka om kostnadsstöd­

Vem kan ansöka om stödet?

Läs mer här!

Stödet är avsett för företag som uppfyller följande villkor:

* Företagets omsättning har minskat med mer än 30 procent jämfört med jämförelseperioden.
* Företaget har lönekostnader och andra fasta kostnader som är svåra att anpassa.
* Branscher/sektorer som omfattas av stödet finns listade på Statskontorets hemsida.
* Även stiftelser och föreningar med affärsverksamhet kan ansöka om stöd.

Om företagets bransch inte omfattas av stödet men övriga villkor uppfylls, kan stöd beviljas enligt prövning. Företaget måste då kunna påvisa att dess svårigheter och omsättningsminskning beror på coronapandemin.

Företagsverksamhet inom primärproduktionen, fiskerinäringen eller vattenbruksbranschen kan inte erhålla kostnadsstöd.

Hur fungerar stödet?

Ändringen i företagets omsättning beräknas genom att jämföra de genomsnittliga månadsomsättningarna för perioden juni-oktober 2020 (stödperioden) och juni-oktober 2019 (jämförelseperioden). Om företaget har grundats 1.5.2019 eller senare, är jämförelseperioden januari-februari 2020.

Hur stort är stödet?

Kostnadsstödets maximala belopp är 500 000 € per företag under denna ansökningsomgång.

När kan du ansöka?

Det går att ansöka om stödet från och med den 21 december 2020 till den 26 februari 2021.

Hur ansöker du?

Ansökningssidan med mer detaljerade anvisningar finns på Statskontorets hemsida här

Ålandsbanken Företagstjänster

Vår syn på företagande är enkel. Det som skapar värde ska få ta tid och det som bara måste flyta på ska vara enkelt. Du som företagare ska kunna fokusera på din verksamhet och dina kunder. Vi som bank ska arbeta för att det blir verklighet. Därför är det viktigt för oss att bistå när företag startas, växer och säljs. Vår övertygelse är att ambitiösa människor gör skillnad, att framgångsrika företag bidrar till ett levande samhälle och att den marknad vi arbetar på i morgon skapas av de kunder vi arbetar med i dag. Oavsett om det avser att sköta företagets dagliga bankärenden, finansiering eller bolagsjuridik så står vi vid våra kunders sida. Det som skiljer oss från andra är inget vi pratar om, det är något vi gör. Vår ambition är att hjälpa dig och ditt företag i alla skeden. För att kunna leverera våra företagstjänster till dig tillhandahåller vi ett team med medarbetare från Finansiering, Juridik, Förmögenhetsförvaltning samt Personlig Service & Banking. Välkommen till Ålandsbankens företagsenhet!