KYC - Kunduppgifter Juridisk Person

Som en del av vår kundkännedomsprocess behöver vi regelbundet uppdatera våra kunduppgifter. För att göra processen så smidig som möjligt för våra kunder har vi tagit i bruk ett digitalt formulär där du som företagsrepresentant enkelt kan uppdatera uppgifterna. Gå igenom alla steg i formuläret nedan och skriv under digitalt med dina bankkoder i Ålandsbanken eller en annan bank. Banken har enligt lagkrav en skyldighet att uppdatera denna information. Vid frågor är du välkommen att kontakta ditt närmaste kontor.

Enligt lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism (444/2017) som grundar sig på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv ställs höga krav på att banken har god kännedom om sina kunder och kundernas bankaffärer. Banken måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med de transaktioner som kunden vill utföra. Därför måste banken regelbundet ställa frågor till sina kunder. Samtliga frågor nedan måste därför besvaras. Uppgifter för kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism. Uppgifter kan även användas för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott, genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits, som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Mot bakgrund av avtalen om internationellt informationsutbyte CRS, DAC2 och FATCA, kan banken ha en skyldighet att lämna kontrolluppgifter till Skatteförvaltningen om kunden kan kännetecknas som skatt- eller deklarationsskyldig i något annat land än Finland. Skatteförvaltningen kan komma att vidarebefordra uppgifterna till skattemyndigheten i det land där kunden är skattskyldig.

KYC - Kunduppgifter Juridisk Person