Svanenmärkta fonder för en hållbar framtid­

Med oss kan du enkelt göra hållbara val även gällande dina placeringar. Svanenmärkta fonder hjälper dig att följa ditt hjärta och bidra till en mer hållbar framtid.

Läs mer om våra Svanenmärkta fonder

Fonderna förvaltas av Ålandsbanken Fondbolag Ab. Ytterligare information på svenska och finska, inklusive faktablad och fondprospekt, hittar du kostnadsfritt på Ålandsbankens webbplats www.alandsbanken.ax samt på Ålandsbankens kontor. Notera att alla investeringar i fonder innebär en risk. Värdet på en fond, och den avkastning som genereras, kan både öka och minska i värde och en investerare kan förlora hela eller delar av det insatta kapitalet.