Tillfällig amorteringsbefrielse för privatpersoner och företag

Som privatkund har du möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av coronaviruset, covid-19. För att underlätta för dig kan Ålandsbanken bevilja upp till 6 månaders amorteringsfrihet för bolån eller konsumentkrediter med säkerhet. Är du Premiumkund kan du göra ansökan smidigt via Internetkontoret Vi rekommenderar att du ansöker om amorteringsfrihet endast om det behövs. Annars blir köerna och behandlingstiderna för lån längre än nödvändigt.

Tillfällig amorteringsbefrielse för privatpersoner

Som privatkund har du möjlighet att ansöka om amorteringsfrihet för dina lån om din ekonomiska situation har påverkats av coronaviruset, covid-19. För att underlätta för dig kan Ålandsbanken bevilja upp till 6 månaders amorteringsfrihet för bolån eller konsumentkrediter med säkerhet. Är du Premiumkund kan du göra ansökan smidigt via Internetkontoret Vi rekommenderar att du ansöker om amorteringsfrihet endast om det behövs. Annars blir köerna och behandlingstiderna för lån längre än nödvändigt.

Hur fungerar tillfällig amorteringsbefrielse

Så ansöker du

Kontakta din kundansvariga via Internetkontoret eller Mobilbanken. Välj då rubriken ”Lån” för ditt meddelande.

   Vad krävs för att få amorteringsbefrielse?

   För att få amorteringsbefrielse behöver du meddela en motivering till detta och hur din ekonomiska situation har påverkats av spridningen av coronaviruset. Vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

   Så länge gäller amorteringsfriheten

   Du kan ansöka om amorteringsfrihet upp till 6 månader. Om coronavirusepidemin kvarstår är det vår ambition att förlänga amorteringsfriheten med tre månader i taget, naturligtvis förutsatt att fortsatt behov finns. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

   När perioden är slut, sätts amorteringarna igång per automatik eller behöver jag kontakta banken?

   Ja, amorteringen startar automatiskt igen utan att du behöver hör av dig. Den återgår då till amortering enligt tidigare villkor.

   Om du vill börja amortera igen

   Meddela oss så snart du kan börja amortera igen. Det kan du göra genom att kontakta din kundansvariga via Internetkontoret eller Mobilbanken. Välj då rubriken ”Lån” för ditt meddelande.


   Detta kan även intressera dig