06 nov 2020
Åland

Amerikanska presidentvalet 2020

Amerikanska presidentvalet 2020

Lars Söderfjell

Ålandsbanken Fondbolag Ab Aktiechef

Jyri Suonpää

Ålandsbanken Fondbolag Ab Räntechef

Vi följer det amerikanska presidentvalet med spänning eftersom utfallet är av stor betydelse för omvärlden, både från ekonomiskt och politiskt perspektiv.

Just nu är utfallet av presidentvalet fortfarande osäkert och på intet sätt över men mycket pekar på att Joe Biden går segrande ur valet. Vi får nog räkna med att resultatet kommer att utmanas på flera håll – men i nuläget förfaller alltså en blå president vara det mest troliga utfallet.

Republikanerna lyckades betydligt bättre än väntat i valen till kongressen. Det förefaller nu som om republikanerna kommer att behålla en majoritet i senaten (51-49) med fyra val kvar att räkna klart. I representanthuset minskade demokraternas majoritet något. USA har alltså röstat emot Donald Trump, men för en republikansk politik!

För kapitalmarknaderna innebär utfallet – oavsett vem som blir president – att sannolikheten för stora, kostsamma reformer under de närmaste åren minskar dramatiskt. En ”Green Deal” blir svår att få igenom kongressen, likaså större hälsovårdsreformer eller omfattande höjningar av bolagsskatterna. Minskad osäkerhet i detta avseende är vad som lyft risktillgångar de senaste dagarna.

Vi är generellt positiva till risktillgångar på medellång sikt, men vi noterar att delar av marknaden kan få svårt att utvecklas i linje med marknaden i stort på kort sikt till följd av en lägre sannolikhet för stora finansiella stimulanser samt ett lägre ränteläge.

/Ålandsbanken Kapitalförvaltning

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!