Hoppa till huvudinnehåll

Revisorer

Banken ska enligt den vid bolagsstämman den 29 mars 2023 ändrade bolagsordningen ha minst en revisor samt nödvändigt antal suppleanter för dem. Revisor utses årligen vid ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till revisor valdes vid ordinarie bolagsstämma 2023 KPMG Oy Ab med ansvarig revisor Henry Maarala.

I revisionsarvode för koncernbolagen har under 2023 utbetalats sammanlagt 443 195 (434 175) euro inklusive moms. Därtill har 129 743 (283 344) euro inklusive moms utbetalats avseende konsultuppdrag utförda av KPMG Oy Ab.