Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell kalender

Finansiell kalender 2024
Januari
19 januari - 2 februari Tyst period
Februari
2 februari Bokslutskommuniké, januari-december 2023
21 februari Årsredovisning 2023
Mars
26 mars Bolagsstämma
April
11 april - 25 aprilTyst period
25 april Delårsrapport, januari-mars 2024
Juli
5 juli - 19 juliTyst period
19 juli Halvårsrapport, januari-juni 2024
Oktober
11 oktober - 24 oktoberTyst period
24 Oktober Delårsrapport, januari-september 2024

Tyst period

Ålandsbanken tillämpar en tyst period minst 14 dagar före en delårsrapport eller bokslutskommuniké publiceras.

Stängt fönster

Ålandsbankenkoncernen tillämpar en handelsbegränsning som innebär att personer i ledande ställning samt samtliga anställda i koncernen inte får handla med Ålandsbankens finansiella instrument under 30 dagar fram till och med dagen för publicering av bankens finansiella rapporter (stängt fönster). Handelsbegränsningen omfattar även omyndiga, för vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen är intressebevakare, samt organisationer i vilka personer i ledande ställning eller anställda i koncernen har bestämmande inflytande.