Hoppa till huvudinnehåll

Spara och placera

Nordisk kapitalförvaltning med global täckning – vi värnar om din framtid. Ålandsbanken erbjuder ett brett utbud av placeringsprodukter.
Berg hav ostersjon alger klippor

Ålandsbanken är en aktiv kapitalförvaltare med ett omsorgsfullt genomarbetat och heltäckande erbjudande för sparande i aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter. Vi strävar efter att hålla en tydlig linje i vår förvaltning och lägger stor vikt vid att kontinuerligt kommunicera vår marknadssyn och våra strategier med dig som kund. Vi ger dig alltid möjligheten att vara engagerad i ditt sparande.

En aktiv förvaltning innebär att vi inte strävar efter att spegla ett index i våra placeringar. För oss innebär aktiv förvaltning att vi ständigt söker och utvärderar möjligheter att skapa en bättre avkastning än de index vi jämför oss med. Vårt uppdrag är att öka värdet på ditt sparande under uppgång på kapitalmarknaden och bevara värdet under nedgång.

Norden och Europa är de regioner vi känner oss hemma i och är den geografiska basen för våra egna fonder samt grundplattan i våra modellportföljer. Aktier, ränteinstrument och fastigheter är de tillgångsslag där vi har omfattande expertis och erfarenhet. Med hjälp av noggrant utvalda externa fonder täcker vi övriga världen och andra tillgångsslag, och kan bygga placeringsprodukter som passar din valda balans mellan avkastning och risk. Hållbarhetsaspekten är en av grundstenarna i förvaltningen och enligt vår mening en förutsättning för god avkastning över tid.

Du kan handla fonder genom att besöka närmaste kontor, kontakta din rådgivare eller handla direkt via Internetkontoret.

För att se hela vårt fondutbud, klicka här Ansvarsfulla investeringar Tryggare värdepappershandel Fonder Aktier Aktiesparkonto Modellportföljer Indexobligationer