Hoppa till huvudinnehåll

Styrelsen

Nils Lampi

Ordförande

Medlem sedan 2013

*1948 Mariehamn
Diplomekonom

Christoffer Taxell

Vice ordförande

Medlem sedan 2013

*1948, Åbo
Juris kandidat

Åsa Ceder

Medlem sedan 2016

*1965. Mariehamn
Ekonomie magister

Anders Å Karlsson

Medlem sedan 2012

*1959. Lemland
Merkonom

Mirel Leino-Haltia

Medlem sedan 2022

*1971, Helsingfors

Ekonomie Doktor, CFA

Ulrika Valassi

Medlem sedan 2015

*1967, Stockholm

Civilekonom

Anders Wiklöf

Medlem sedan 2006
*1946. Mariehamn