Aktiefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Europe Value
EUR
29.40
-3.61%
-8.01%
-12.32%
-2.84%
6
17.12.2018

Europe Value är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar på de europeiska aktiemarknaderna. Genom branschallokering och företagsval strävar fonden efter att hitta bra men undervärderade bolag. I ett normalläge har fonden minst 90 % av sina tillgångar placerade i aktier.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Norden
EUR
98.41
-2.00%
-9.74%
-11.40%
-0.42%
6
17.12.2018

Ålandsbanken Norden startade i februari 2015 och fondens koncept bygger på en tidigare framgångsrik process för aktieförvaltning. Med fonden får man en blandning av starka bolagsnamn som verkar både lokalt i Norden men även är verksamma på den internationella arenan. Det är en aktivt förvaltad fond som vågar sticka ut. När vi har en övertygelse kommer man se en tydlig koppling på innehaven i portföljen jämfört mot fondens index.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Kapitalförvaltningsfonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Premium 50
EUR
26.14
-2.83%
-6.14%
-6.71%
-4.56%
4
17.12.2018

Premium 50 är en balanserad kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 50 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 50 % i aktier.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Premium 30
EUR
25.76
-2.24%
-4.70%
-5.40%
-5.01%
4
17.12.2018

Premium 30 är en försiktig kapitalförvaltningsfond som placerar globalt i räntebärande värdepapper och aktier. I ett normalläge placeras 70 % av fondens tillgångar i räntebärande värdepapper och 30 % i aktier.


Förvaltare: Aktieteamet, Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Räntefonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Euro High Yield
EUR
43.26
-1.19%
-1.81%
-0.98%
11.92%
4
17.12.2018

Ålandsbanken Euro High Yield är en räntefond som placerar i euronominerade företagsobligationer inom High Yield-segmentet (d.v.s. obligationer med högre avkastningspotential men samtidigt också med högre risk emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar enligt en ”bond picking”-strategi, som går ut på ett aktivt val av obligationer. Fonden strävar i ett normalläge på räntemarknaden efter att ha en genomsnittlig duration som är längre än 1 år.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Euro Bond
EUR
33.61
-0.59%
-1.15%
-1.35%
4.87%
2
17.12.2018

Ålandsbanken Euro Bond är en medellång räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer. Fonden placerar både i stats- och företagsobligationer samt i penningmarknadsinstrument. Fonden har normalt en genomsnittlig duration på 1–3 år.Ålandsbanken Euro Bond bästa räntefonden i Norden femte året i rad: Läs pressmeddelandet här.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Cash Manager
EUR
26.05
-0.31%
-0.46%
-0.57%
0.42%
1
17.12.2018

Ålandsbanken Cash Manager är en kort räntefond som placerar i europeiska räntebärande värdepapper enligt en ”bond picking”-strategi, d.v.s. med aktiva val av obligationer. Fondens medel placeras på ett sådant sätt att ränterisken inte överstiger ränterisken för en 12-månaders penningmarknadsplacering.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat

Övriga fonder

Namn
Valuta
Kurs
1 mån
3 mån
1 år
3 år
Risk
Värderingsdag
Bostadsfonden A
EUR
134,83
 
0,66
4,00
17,44
2
30.09.2018

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond placerar i nya, mindre hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från hyresverksamheten och dels av bostädernas eventuella värdeuppgång. Fonden kommer årligen att betala ut 75 % av nettoresultatet från uthyrningsverksamheten och av realiserade försäljningsvinster.

Förvaltningsteamet bakom fonden består av Stefan Wiklund och Antti Valkama. Antti har bland annat 4 års erfarenhet av förvaltning av en portfölj på 8 000 bostäder. Stefan har tidigare jobbat som VD på Arcada Nova och har över 10 års erfarenhet av bolags- och fastighetsjuridik.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Bostadsfonden C
EUR
139,99
 
0,84
4,71
19,69
2
30.09.2018

Ålandsbanken Bostadsfond Specialplaceringsfond placerar i nya, mindre hyresbostäder i tillväxtcentra i Finland. Värdeutvecklingen i fonden består dels av avkastningen från hyresverksamheten och dels av bostädernas eventuella värdeuppgång. Fonden kommer årligen att betala ut 75 % av nettoresultatet från uthyrningsverksamheten och av realiserade försäljningsvinster.


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Tomtfonden B
EUR
109,34
 
1,37
4,00
 
2
31.08.2018

Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning. Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Hyrestagarna uppför bostadshus på tomterna. Hyresavtalen för tomterna är långsiktiga och omfattar normalt 30 år, men kan vara upp till 60 år. Fonden investerar i tillväxtregioner i Finland, med en välfungerande fastighetsmarknad.

Fondandelar kan tecknas och inlösas den sista bankdagen i varje tertial (d.v.s. sista bankdagen i december, april och augusti).


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Tomtfonden A
EUR
102,97
 
1,38
4,01
 
2
31.08.2018

Fonden placerar i bostadstomter för uthyrning. Tomterna hyrs ut åt byggföretag och bostadsaktiebolag. Hyrestagarna uppför bostadshus på tomterna. Hyresavtalen för tomterna är långsiktiga och omfattar normalt 30 år, men kan vara upp till 60 år. Fonden investerar i tillväxtregioner i Finland, med en välfungerande fastighetsmarknad.
Fondandelar kan tecknas och inlösas den sista bankdagen i varje tertial (d.v.s. sista bankdagen i december, april och augusti).


Förvaltare: Ålandsbanken Fondbolag Ab

Uppdaterat
Detta kan även intressera dig