Hoppa till huvudinnehåll

Villkor för användare

Innehållet på dessa Internetsidor (nedan "Sidorna") publiceras av Ålandsbanken Abp (nedan "Ålandsbanken"). Ålandsbanken är ett aktiebolag som lyder under finsk lag och dess hemort är Mariehamn. Postadress: Pb 3, FIN-22 101 Mariehamn, Åland, Finland

Genom att gå till någon av Sidorna godkänner du nedanstående villkor för användandet. Villkoren kan när som helst ändras utan att detta särskilt meddelas. Vänligen läs villkoren noggrant och regelbundet innan du går till någon annan Sida. 

Produkter

Den marknadsföring av Ålandsbankens produkter som finns på Sidorna ska inte anses utgöra anbud, offert eller accept om inte annat uttryckligen sägs. Vissa av produkterna är endast tillgängliga för personer som har hemvist i Finland och företag med hemort i Finland. Frågor besvaras av ditt närmaste Ålandsbankenkontor.

Informationens generella natur

Informationen på dessa Sidor är, om inte annat uttryckligen sägs, generell till sin natur och är inte som sådan tillämpbar i enskilda fall. Ditt närmaste Ålandsbankenkontor är tillgängligt för konsultation och besvarar gärna dina frågor. 

Publiceringsdag

Den information som publiceras på Sidorna utgör Ålandsbankens uppfattning på den publiceringsdag som anges på varje Sida. 

Vem informationen riktar sig till

Informationen på Sidorna är, om inte annat särskilt sägs, endast avsedd för personer med hemvist i Finland och företag med hemort i Finland. 

Skattefrågor

Informationen på dessa Sidor om beskattning och beskattningsförfarande avser enbart, om inte annat uttryckligen sägs, skattskyldiga i Finland som uppkommer enligt finsk lag. 

Bevisning

Såsom bevis över vilken information som publicerats på Sidorna ska gälla den dokumentation som Ålandsbanken uppvisar och uttryckligen godkänner. 

Utskrifter från

Sidorna anses inte, utan Ålandsbankens uttryckliga och skriftliga samtycke, utgöra sådan dokumentation. 

Länkar

Ålandsbanken ansvarar inte för innehållet på sådana Internetsidor som upprätthålls av andra än Ålandsbanken men som kan nås via länkar.

Tillämplig lag och behörig domstol

Finsk lag tillämpas i förhållandet mellan Ålandsbanken och den som besöker Sidorna. Alla tvister som uppkommer till följd härav ska prövas och avgöras av behörig finsk tingsrätt.