Aktier och ägare

Uppgifter om Bankens aktier och aktiekapital framgår av bolagsordningen, under rubriken Aktiekapital och aktier, paragraferna 3-4.

Bankens aktier består av A-aktier och B-aktier. Vid bolagsstämma har en A-aktie 20 röster medan en B-aktie har en röst.

Bankens aktiekapital är 42 029 289,89 euro. Aktierna fördelas på 6 476 138 A-aktier och 9 098 951 B-aktier. Antalet aktieägare är cirka 9 800.

Bankens aktier hör till värdeandelssystemet.

Uppgift om de 20 största aktieägarna finns under rubriken De största aktieägarna.

Handelsplats
Handel med Bankens aktier sker på NASDAQ Helsinki Oy.

Börskoder
A-aktier, börskod: ALBAV
B-aktier, börskod: ALBBV

ISIN-koder
A-aktier, ISIN-kod: FI0009000103
B-aktier, ISIN-kod: FI0009001127


Flaggningsmeddelanden

Insiderregler och -administration

Detta kan även intressera dig