Hoppa till huvudinnehåll

Kortsäkerhet

Genom att själv ställa in ditt korts dagliga beloppsgränser för inköp, uttag och nätköp samt regionbegräsning kan du öka säkerheten för kortanvändningen och minska risken för kortbedrägerier. Du ändrar kortets gränser enkelt i Mobilbanken och på Internetkontoret, så ofta du vill. Vi rekommenderar att du har som vana att regelbundet se över dina kortgränser.

Regionbegränsning och dagliga beloppsgränser för köp och uttag

Du kan ställa in dagliga beloppsgränser för både inköp, uttag och nätköp, specifikt för varje kort. Innan större inköp eller utomlandsresa kan du sedan tillfälligt ändra gränserna. De uppdaterade gränserna börjar gälla efter några minuter.

Förutom beloppsgränser kan du själv välja inom vilka regioner ditt kort kan användas. Om du inte är på resa rekommenderar vi att du tillåter att kortet kan användas endast nationellt. Inför resor kan du sedan justera regionerna där kortet får användas – inom Norden, Europa eller hela världen.

Regionbegränsningen gäller för fysiska kortköp och uttag i automater. Begränsningen gäller inte för kortköp över internet.

Så här ändrar du regionbegränsningen och beloppsgränserna

Internetkontoret

 1. Välj vilket kort du vill begränsa.

 2. Gå till fliken "Ändra kortdetaljer".

 3. Välj "Ändra kortets säkerhetsgränser" för inställning av beloppsgränser.

 4. Fyll i vilka beloppsgränser du vill ha på kortet och klicka på "Fortsätt". Godkänn ändringen med Ålandsbanken e-ID eller kod från kodtabellen. OBS! För kombikort kan du ändra både kredit- och debitkortets gränser.

 5. Välj "Begränsa regioner var kortet kan användas" för inställning av regionbegränsning.

 6. Välj vilken region du vill begränsa ditt kort till och godkänn ändringen med Ålandsbanken e-ID eller kod från kodtabellen.

Du kan också ändra inställningarna när du är inloggad i Mobilbanken. Välj Kort > Hantera kort och justera gränserna enligt dina behov. Kom ihåg att för kombikorten kan du ändra både kredit- och debitkortets gränser. Godkänn ändringarna med Ålandsbanken e-ID eller kod från kodtabellen.

Det kan finnas undantagsfall, där transaktioner kan godkännas trots att man har regionbegränsningen i bruk. Detta kan bero på att landskoden i betalterminalen eller uttagsautomaten saknas eller är felaktig, vid exempelvis köp på flyg eller färjor då landskoden kan vara en annan än där köpet faktiskt görs.

Allmänna säkerhetstips

Försäkra dig om att du kan sköta dina ärenden säkert när du använder betalkort vid automater för kontantuttag, biljettautomater, i bensinautomater och parkeringsautomater osv.

 • Skydda alltid din PIN-kod noggrant.

 • Försäkra dig om att ingen annan ser din PIN-kod när du slår in den i automaten eller betalterminalen, t.ex. genom att skymma siffrorna med andra handen.

 • Använd inte en automat om du märker något misstänkt med den. Kontakta ansvarig för automatens underhåll, telefonnumret står på automaten.

 • Ta ditt kort och vid kontantautomater även pengarna och eventuellt kvitto innan du går iväg.

 • Var uppmärksam om en okänd person erbjuder dig hjälp utan att du bett om det eller annars närmar sig dig vid automaten.

Vad är pushnotiser för kortköp?

Du kan välja att få pushnotiser till din Mobilbank för köp som du gör med ditt kort. Det här ger dig mer kontroll över alla köp som görs med kortet. Du kan själv välja om du vill få notiser för alla köp eller endast för köp som överskrider en gräns som du själv anger. Därtill kan du få notiser för nekade kortköp, och då även orsaken till vad som är fel – kanske behöver du exempelvis mata in kortet och ange din kod eller höja de dagliga beloppsgränserna för kortköp.

Hur aktiverar/avaktiverar jag pushnotiser för kortköp?

Via Mobilbankens Inställningar > Pushnotiser > Kort kan du aktivera och avaktivera pushnotiser för kortköp.


Där kan du även uppdatera inställningar för enskilda kort och ställa in gränser för vilka belopp pushnotiser ska tas emot för.