Hoppa till huvudinnehåll

Sponsring

Allt sedan banken grundades 1919 har engagemanget för den åländska samhällsutvecklingen varit viktig för oss. Ålandsbanken har ett tydligt uppdrag i det åländska samhället där det bland annat ingår att främja utvecklande verksamheter för barn och ungdomar. Samtidigt vill vi stödja aktörer som skapar hållbar sysselsättning för ungdomar och aktörer som ökar den åländska attraktionskraften.

Sponsringen ska präglas av öppenhet och du ska känna förtroende för att den sköts på bästa sätt. Om du tror att våra organisationer tillsammans kan samarbeta och skapa affärsnytta, genom att stöda sport, kultur, eller annan verksamhet är du välkommen att lämna in din ansökan. Verksamheter som främjar Östersjöns välmående hänvisar vi till ansökan om stöd genom Östersjöprojektet.

Läs mer om ansökan för Östersjöprojektet

Vad sponsrar vi

De områden/aktiviteter som vi sponsrar är helt öppet, men präglas av några grundläggande saker:

 • Aktiviteten är av direkt nytta för vårt uppdrag, samt förenlig med vår värdegrund.

 • Aktiviteten är publik och vänder sig till allmänheten.

 • Kan aktiviteten belysa frågor kring ett hållbart samhälle är det till fördel.

 • Motprestationerna har anpassats för att lyfta vårt varumärke på ett positivt sätt.

 • Föreningen har sin verksamhet på Åland.

Vårt fokus är att sponsra takorganisationer med olika fritidsaktiviteter som bedriver en lokalt förankrad verksamhet. Vi ser gärna att föreningen även bedriver en aktiv barn- och ungdomsverksamhet. Vi har som ambition att stödja samhälls- eller kulturevenemang då kulturen bidrar till friskare invånare och ger en högre livskvalitet och behöver finnas till för alla. De evenemang som vi sponsrar ska långsiktigt bidra till att förstärka Ålands attraktionskraft samt ge en positiv bild av Åland.

Vad sponsrar vi inte

Avseende möjliga aktiviteter att sponsra finns inga begränsningar så länge de följer i policyn uppställda kriterier. Men ett antal områden kan dock aldrig bli föremål för vår sponsring:

 • Verksamheter som endast har elitidrott och ingen koppling till barn- och ungdomsverksamhet*

 • Enskilda privatpersoner – motparten måste vara en förening eller annan typ av organisation.

 • Aktiviteter där vi inte erhåller motprestationer som lyfter vårt varumärke.

 • Politiska eller religiösa organisationer/aktiviteter.

 • Diskriminerande aktiviteter i strid med vår värdegrund.

 • Aktiviteter med alltför hög risk för deltagares eller besökares säkerhet.

 • Aktiviteter som riskerar att förknippas med negativa associationer

 • – till exempel dopning, alkohol, tobak, miljörisker, oetiska handlingar eller dylikt.

* Verksamhet som aktivt arbetar för att främja de åländska ungdomarnas utveckling har möjlighet att ansöka om bidrag utifrån dessa kriterier.

Hur du söker sponsring

Ansökningar om sponsring kan göras när som helst under året. En tydlig beskrivning av verksamheten, samt erbjudna motprestationer och kontaktuppgifter bör lämnas vid ansökan. Vår målsättning är att ge återkoppling senast två-fyra veckor efter ansökningsdatum.

Ansök om sponsring