Ålandsbanken Crosskey

Den snabba utvecklingen inom fintechområdet har bara börjat. Det dyker hela tiden upp nya aktörer som vill erbjuda finansiella tjänster inom banking, lån och sparande för konsumenter som söker alternativ. För en ambitiös utmanare som levererar finansiella it-lösningar ger det nya möjligheter.

It-lösningar för en ny tid

Avregleringarna på finansmarknaden i Norden gjorde att försäkringsbolag och andra aktörer satsade på egna finansiella lösningar. På det sättet utmanade de den traditionstyngda bankvärlden i Finland, precis som Ålandsbanken alltid har gjort. Men nya tider krävde nya it-lösningar.

Den snabba utvecklingen kring millennieskiftet gjorde att Ålandsbanken inledde en offensiv satsning på den växande marknaden och man ville erbjuda flexibla, digitala bank- och korttjänster för de nya aktörerna. För att möta efterfrågan på finansiella it-lösningar knoppade banken av sin it-avdelning och Crosskey bildades 2004.

Självständigt bolag i it-branschen

Crosskey är ett självständigt bolag inom Ålandsbanken med omkring 230 anställda i Finland, på Åland och i Sverige. Verksamheten är stabil och visar bra siffror finansiellt. Crosskeys vd sedan drygt sex år tillbaka är Thomas Lundberg. Han är ålänning och kom tillbaka till ön för tolv år sedan efter studietiden i Uppsala och många år som affärsjurist i Stockholm och London.

Thomas är nöjd med utvecklingen för Crosskey. Bolaget tar varje år nya steg och är en utmanare på de nordiska marknaderna för finansiella it-lösningar. Det är få aktörer som har den specifika kunskapen och erfarenheten, även om det finns en del konkurrenter bland lokala aktörer och internationella storbolag inom it. Crosskey verkar för det mesta utan att synas:

– En vanlig bankkund märker inte av Crosskey så ofta. Det är som det ska vara. Det är vi som tar fram funktionella banksystem och flexibla it-lösningar för bland annat betalningar, kort och andra bank- och kapitalmarknadstjänster. Idag finns det en stor efterfrågan på mobila applikationer för sparande, lån och bankaffärer. Det är där vi kommer in i bilden, säger Thomas.

Levererar till Dreams och andra externa aktörer

Crosskey hanterar fortfarande Ålandsbankens it-system, men företaget har också en rad externa kunder i Finland, på Åland och i Sverige. Crosskey är en av få aktörer som levererar finansiella it-lösningar till flera länder i Norden. Några av kunderna är S-Banken i Finland som grundades 2006 och där Crosskey varit med från början, och norska banken DNB.

En annan av Crosskeys kunder i fintechbranschen är den hypade sparappen Dreams, där samarbetet mellan Dreams och Ålandsbanken bygger på Crosskeys underliggande banksystem:

– Det är ett bra exempel på att vi kan göra en insats när det gäller att ta fram finansiella it-lösningar för nya innovativa aktörer. Med våra flexibla och öppna lösningar, som går att integrera med befintliga system, har vi kopplat ihop Ålandsbankens finansiella system med mobilappen Dreams. På det sättet kombinerar vi användarvänlighet med säkra lösningar, säger Thomas.

Crosskey vill förena bankkunskap och storskalig it-förmåga med flexibilitet, engagemang och personlig touch. Personliga relationer och entreprenörskap är något medarbetarna på Crosskey värderar lika högt som man gör på Ålandsbanken.

Lokal närvaro

Merparten av utvecklingsverksamheten med fokus på it-lösningar, mjukvaruutveckling och databaslösningar finns i Mariehamn, men Crosskey möter sina kunder lokalt och har också it-utveckling på kontoren i Helsingfors, Åbo och Stockholm. Det gör att man alltid har nära till kunderna.

Två områden som medarbetarna på Crosskey arbetat intensivt med sedan Thomas kom in i bilden är lättintegrerade it-lösningar, som inte kräver helhetslösningar och kan kopplas på befintliga system, och ett flexibelt arbetssätt som ger snabbare leveranser till kunderna:

– Det är Crosskeys praktiskt förankrade version av agila processer. Vi vill vara snabba, flexibla och kundfokuserade i vårt sätt att arbeta. Istället för att leverera hela it-lösningen efter till exempel sex månader vill vi ge kunden lite i taget. På det sättet skapas det värde för kunden i omgångar.

Ålandsbanken Crosskey 2

En vanlig bankkund märker inte av Crosskey så ofta. Det är som det ska vara.

Crosskeys vd Thomas Lundberg

Systemet bakom Åland Index

Ett av Thomas favoritprojekt är integrationen av Åland Index i Ålandsbankens Mobilbank och Internetkontor. Projektet syftar till att ge kortinnehavaren möjlighet att hålla reda på sin koldioxidförbrukning i realtid. Genom att kortet och systemet samlar information vid varje köptillfälle får kunden möjlighet att följa sina egna miljöavtryck och agera efter det om man vill:

– Det är ett fantastiskt projekt som rönt stor uppmärksamhet i världen. Vår uppgift har varit att samla data från kundernas kort och göra den personliga informationen lättillgänglig på internet och i mobilen.

För en utmanare som Crosskey är det en fördel att kunna leverera kundanpassade it-lösningar som är till nytta för banker och andra finansiella aktörer. För den som inte vill ha standardiserade it-lösningar är Crosskeys skräddarsydda lösningar ett alternativ. Det är det också för kunder som vill göra affärer inom det snabbt växande fintechområdet. Den utvecklingen har bara startat.

Artikel från Ålandsbanking nr 2/2018 (publicerad 15.3.2019).
Text: Anders Ström / Foto: Viktor Fremling

CROSSKEY

  • Självständigt bolag inom Ålandsbanken
  • Bildades 2004
  • Cirka 230 anställda i Finland, Sverige och på Åland

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!