Ålandsbanken Doconomy

Ända sedan lanseringen 2016 har Åland Index fått stor uppmärksamhet och möjligheten att automatiskt få se sin konsumtions miljöpåverkan har nått världens alla hörn. För Ålandsbanken är det ett av flera sätt att visa hur vi vill ta ansvar och samtidigt ge våra kunder ett bra beslutsunderlag.

Åland Index i svensk fintech-startup

I höst lanseras appen DO utvecklad av fintechbolaget Doconomy där Åland Index är en viktig komponent. Vi har fångat Nathalie Green, vd och Helena Mueller, styrelseordförande, för att höra mer om planerna framöver.

Hållbar konsumtion utan pekpinnar

– Doconomy är i grunden en filosofi och grundläggande idé om hur vi som människor med vår konsumentmakt kan påverka, göra skillnad och bidra till positiv förändring. Vi skapar ett ekosystem av klimatsmarta banktjänster och ett community där man kan lära av varandra och inspireras till att förändra sitt beteende, säger Nathalie Green, vd på Doconomy.

Att konsumera smart och klimatkompensera för de köp som man gör är exempel på tjänster som DO levererar. Genom Åland Index möjliggör DO mätning av koldioxidavtrycket i varje korttransaktion. I tillägg kan man sedan klimatkompensera i FN-certifierade projekt.

– Det finns en vilja hos många konsumenter att agera mer hållbart, men samtidigt en brist på kunskap om de sociala och miljömässiga effekter som våra vardagliga inköp innebär, menar Helena Mueller som är styrelseordförande i Doconomy och fortsätter

– Tanken med Doconomy är att komma åt detta problem genom att erbjuda en app och ett betal- och kreditkort som mäter och visar klimatpåverkan från varje inköp – och att därefter erbjuda konsumenten möjlighet att kompensera för sin klimatpåverkan, antingen genom att finansiera FN-certifierade projekt i utvecklingsländer eller att investera pengarna i hållbara fonder med positiv påverkan. Eftersom det är bättre för klimatet att inte konsumera alls, så erbjuds också konsumenten möjlighet att spara pengar på ett klimatsmart sparkonto där en del av räntan automatiskt avsätts för klimatkompensation.

Varför behövs DO?

Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Finland skulle vi behöva resurser från mer än fyra planeter. Finländarens genomsnittliga koldioxidutsläpp är ca 10,3 ton per år och det behöver minska med hälften fram till 2030. För att minska koldioxidutsläppen krävs drastiska livsstilsförändringar.

– DO är en smart privatekonomiapp som hjälper kunden att få bättre koll på hur livsstil och konsumtion kan bli ett sätt att bidra till positiv förändring. I grunden vill vi använda effektiviteten i det ekonomiska systemt till att skydda naturens sårbara ekosystem, avslutar Nathalie.

Anne-Maria Salonius, som är ansvarig för Åland Index i Ålandsbanken menar att klimatfrågan på riktigt börjar få fäste:

– Vi är mycket stolta över att bolag med idéer i framkant väljer att samarbeta med oss och det är uppenbart att fler och fler bolag behöver ta ett större och tydligare ansvar för miljön. Både för mig personligen och för Ålandsbanken är hållbarhet en prioriterad fråga. Tillsammans kan vi skapa stor skillnad.

Artikel från Ålandsbanking nr 1/2019 (publicerad 07.10.2019).
Text: Mathias Wikström, foto: Henrik Kindgren

Ålandsbanken Doconomy Do Card

”Om alla människor på jorden skulle leva som vi gör i Finland skulle vi behöva resurser från mer än fyra planeter.”

Vad är Åland Index?

  • Sommaren 2016 lanserade Ålandsbanken Östersjökortet - världens första betalkort som mäter miljöpåverkan på kortinköp.
  • Kortet är kopplat till Åland Index, ett beräkningssystem, som Ålandsbanken har utvecklat tillsammans med samarbetspartner.
  • Beräkningssystemet räknar ut mängden koldioxidutsläpp för varje korttransaktion.
  • Innovationen har presenterats på FN:s huvudkvarter i New York som ett konkret exempel för att uppnå miljömålen.
  • Ålandsbanken erbjuder Åland Index för andra banker.
  • Åland Index vann det prestigefyllda Grand Prix-priset i världens största kommunikationstävling, Cannes Lions, med över 42 000 tävlingsbidrag.


Anne-Maria Salonius, Helena Mueller och Nathalie Green.

Välkommen till en bank som värdesätter dig och miljön!