Hoppa till huvudinnehåll

Klimatmål

Under 2021 fastställde vi koncernens klimatmål som stöder Parisavtalet och den viktiga milstolpen i kampen mot klimatförändringarna:
  1. Vi ska minska våra CO₂-utsläpp med 50 % fram till år 2030 jämfört med år 2021.

  2. Vi ska vara klimatneutrala senast år 2035 i linje med Finlands klimatpolitiska beslut.

  3. Vi ska nå nettonollutsläpp år 2050.

Klimatstrategi

För att Ålandsbanken ska nå de uppsatta klimatmålen behöver vi en klimatstrategi som säkerställer att vi hela tiden tar steg framåt för att minska utsläppen. Den strategin ska fastställas under 2022.