Hoppa till huvudinnehåll

Väsentlighetsanalys

Syftet med vår väsentlighetsanalys är att identifiera områden för en hållbar utveckling på både kort och lång sikt. Analysen hjälper oss att fastställa vad som är väsentligt för oss att fortsätta fokusera på och utveckla. Den omfattar omvärldsbevakning, identifiering av våra intressenter och deras intressen samt att se vår påverkan ur ett hållbarhetsperspektiv. Den årliga väsentlighetsanalysen tillsammans med vår hållbarhetsstrategi utgör grunden för hållbarhetsplaner.
Hav sten ostersjon fagel

Vår hållbarhetsstrategi har fyra ansvarsområden:

 1. Ansvarsfulla investeringar

 2. Ansvarsfull kreditgivning

 3. Miljöansvar

 4. Socialt ansvar

Att arbeta utifrån dessa fyra ansvarsområden har flera syften. Dels hjälper de oss att driva och utveckla en hållbar verksamhet, dels förtydligar de hur vi bidrar till olika målsättningar och principer vi antagit, bl.a till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling. Vi analyserar vår verksamhet och identifierar de områden där vi har en positiv eller negativ inverkan. Därefter sätter vi upp tydliga utvecklingsmål och följer regelbundet upp arbetet.

Intressenter

Förståelsen för vilka behov våra intressenter har och vad som driver dem i olika valsituationer blir allt viktigare för oss. De gemensamma nämnarna för samtliga intressentgrupper är förväntan på ökad transparens, trovärdighet och mer information än tidigare. Vi för kontinuerligt både kvalitativa och kvantitativa intressentdialoger i olika kanaler, exempelvis via olika branschforum samt kund- och varumärkesundersökningar.

Våra främsta intressenter

 • Kunder

 • Återförsäljare

 • Aktieägare

 • Leverantörer

 • Skuldinvesterare

 • Samarbetsorganisationer

 • Medarbetare

 • Intresseorganisationer

 • Myndigheter (regelverk)

 • Media

 • Ratinginstitut