Ändringar i värdeandelskontonumren för penningmarknadsinstrument då Euroclear Finland genomför systemändringar

31 december 2014
|

Med anledning av Europeiska Centralbankens (ECB) projekt TARGET2-Securities genomför Euroclear Finland Oy systemändringar.

Systemändringarna medför att kundernas värdeandelskontonummer för penningmarknadsinstrument ändras den 2 februari 2015.

Ändringen kräver inte några åtgärder av kunden

Vänligen notera att värdeandelskontonumren för andra instrument än penningmarknadsinstrument inte berörs av ändringen.

Frågor angående ändringen besvaras av Contact Center på telefon +358(0)204 292 910*.

*Samtalsavgifter 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/minut, från mobiltelefon 8,35cent/samtal + 17,17 cent/minut. Samtalen bandas.