Hoppa till huvudinnehåll
09 jan 2014
Ålandsbanken Blogg

Ålandsbanken delar ut 145.000 euro till miljöprojekt

Ålandsbanken delar varje år ut en betydande summa pengar till projekt som gynnar miljöändamål eller skyddar naturen. Pengarna, som genereras från bankens Miljökonto och från Placeringsfonden Ålandsbanken Eco Performance, kan sökas via bankens hemsida två gånger per år. Inför utdelningsomgången hösten 2013 inkom rekordhöga 44 ansökningar.
”Vi tycker det är mycket roligt att vi fick in så många bra ansökningar denna gång. Vår satsning på miljöprofilerade placeringar har visat sig vara väldigt lyckad. Trenden visar att våra kunder inte bara vill ha en ekonomiskt bra avkastning på sina placeringar; de vill även ta ansvar och bidra till hållbar utveckling. Detta gör det strategiskt intressant för oss att också i fortsättningen integrera miljömedvetenhet i vår utveckling av nya produkter och tjänster” säger VD Peter Wiklöf.
De får höstens utdelning
Sex organisationer får dela på utdelningen om totalt 145.000 euro.
• Håll Skärgården Ren r.f. tilldelas det största bidraget på 60.000 euro. Med hjälp av dessa medel ska föreningen genomföra projektet ”Snygg beach – missionen skräpfri kust” som kommer äga rum i form av ett stort städevenemang längs med finländska fastlandets och Ålands kuster där allmänheten och föreningar, företag, klubbar m.fl. uppmuntras att delta. Syftet är att genom konkret handling lyfta fram Östersjöns nedskräpningsproblem rent generellt samt ge ett behövligt startskott till en beteende- och attitydförändring i samhället.
• Coalition Clean Baltic tilldelas 20.000 euro för ett projekt med syfte att bidra till en minskning av Östersjöns vattenföroreningsproblem genom att verka för ett ökat miljömedvetande bland framförallt ungdomar.
• Natur & Miljö r.f. tilldelas 20.000 euro för projektet ”Fisklycka”. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för fiskens naturliga förökning i grunda havsvikar och strömmande vattendrag i kustregionerna.
• Hushållningssällskapet Halland tilldelas 20.000 euro för ett projekt med syfte att modifiera öppna diken på Åland. Med hjälp av denna modifiering kan läckande näringsämnen från åkermark fångas upp med en minskning av övergödningen i Östersjön som följd.
• Valonia – Egentliga Finlands service center för hållbar utveckling och energi tilldelas 15.000 euro för ett saneringsprojekt för strömvatten i Egentliga Finland med målen att verka för främjande av miljöfostran och att förbättra det ekologiska tillståndet.
• Röda korset får ta emot en donation om 10.000 euro för att stöda befolkningen i Filippinerna med återuppbyggnaden efter Tyfonen Haiyan.
Mer om Ålandsbankens miljömedel
Ålandsbankens Miljökonto lanserades 1997 med syfte att göra det möjligt för bankens kunder att bidra till en hållbarare värld genom sitt sparande. Depositionssumman har sedan dess växt kontinuerligt till nya rekordnivåer varje år. Av denna summa avsätts varje år 0,2 procent för utdelning till projekt med miljöfrämjande ändamål under nästkommande år.
Placeringsfonden Ålandsbanken Eco Performance lanserades 2010. Fondens målsättning är att långsiktigt skapa en konkurrenskraftig avkastning för andelsägarna genom en miljöinriktad placeringsstrategi. Ålandsbanken Fondbolag avsätter årligen en tredjedel av det uppburna förvaltningsarvodet av fonden, och hela den teckningsprovision som debiteras vid kundernas teckning av andelar i fonden, att disponeras för miljöändamål.
Tilläggsinformation
Peter Wiklöf, verkställande direktör Ålandsbanken Abp, tfn 0204 29 011
Tom Pettersson, verkställande direktör Ålandsbanken Fondbolag Ab, tfn 0204 29 011