Hoppa till huvudinnehåll

Ordinarie bolagsstämma 2014

Ålandsbanken Abps ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 10 april 2014 kl. 15.00 i Alandica Kultur och Kongress i Mariehamn.

Kallelse till bolagsstämma publiceras såsom ett börsmeddelande och på bankens hemsida på Internet, samt i Tidningen Åland, Nya Åland och Hufvudstadsbladet senast tre veckor före bolagsstämman.

Aktieägare har möjlighet att inkomma med ärenden som han eller hon önskar att behandlas på Ålandsbankens ordinarie bolagsstämma. Ärenden som aktieägare vill ta till behandling på bolagsstämman bör skriftligen tillställas bankens styrelse senast tisdagen den 6 mars 2014 kl. 16.00 på följande adress:

Ålandsbanken Abp
Sekretariatet
PB 3
AX-22101 Mariehamn

Bolagsstämma 2013