Ålandsbanken slutför sin omstruktureringsplan i Sverige och ingår avsiktsförklaring om försäljning av bolag som möjliggör realisationsvinst på 6 miljoner euro

12 juli 2012
|