03 apr 2024
Juridik

Ta kontroll över din framtid redan i dag

Ta kontroll over din framtid redan i dag

En olycka eller allvarlig sjukdom kan plötsligt vända upp och ner på livet. Med en intressebevakningsfullmakt bestämmer du själv vad som ska hända om du inte längre kan fatta beslut kring personliga och ekonomiska angelägenheter.

Behåll din beslutanderätt med en intressebevakningsfullmakt

En intressebevakningsfullmakt är ett personligare och smidigare sätt att ordna hur dina ärenden sköts än genom allmän intressebevakning. Med en fullmakt av den här typen behåller du din beslutanderätt även om du förlorar funktionsförmågan till exempel på grund av en olycka eller försämrat hälsotillstånd. Varje fullmakt skräddarsys helt enligt din vilja och den är ett levande dokument som kan ändras under tiden.

Bodil Wiklund är senior jurist på Ålandsbanken och har hjälpt många av bankens kunder att formulera intressebevakningsfullmakter.

– Det vanligaste är att skriva in vad som får göras med ens fasta egendom, till exempel bostad och sommarstuga. Kan de säljas eller vill du kanske ge dem till någon av dina barn som ett förskott på arv, säger hon.

Om du äger aktier och andra värdehandlingar kan du skriva in om de ska kunna säljas eller överlåtas till någon annan. Du kan också ta med mindre och mer specifika detaljer, till exempel om du vill fortsätta att ge regelbundna gåvor åt dina barn och barnbarn, och vad de får kosta.

– En del är mycket specifika och skriver till exempel in hur deras husdjur ska tas om hand eller att de vill gå på olika behandlingar, såsom massage en gång i veckan.

Lista vem du vill att ska företräda dig

När du skriver en fullmakt bestämmer du vem du vill att ska sköta dina ärenden.

– Vi brukar rekommendera att du väljer tre personer som företräder dig – en huvudfullmäktig, en fullmäktig i andra hand och en ojävig ersättare som inte är din släkting. De har sedan ansvaret för att din vilja uppfylls enligt fullmakten, berättar Bodil Wiklund.

Många väljer en partner och ett myndigt barn till de två första. Den tredje ojäviga personen ska förstås vara någon som man litar på och har förtroende för, till exempel en nära vän.

”Förhoppningsvis blir fullmakten bara ett dammigt dokument som aldrig behöver sättas i kraft. Om inte, så är det ett av ditt livs viktigaste papper.”

Ett stöd för nära och kära

Bodil Wiklund ser flera fördelar med en fullmakt.

– Det blir betydligt smidigare och ofta även känslomässigt lättare för dina anhöriga att hantera din egendom om du klart uttryckt din vilja. Om du inte har en intressebevakningsfullmakt och har behov av sådan hjälp utses i stället en intressebevakare åt dig via myndigheterna. Utan fullmakten kan flera situationer uppstå där den befullmäktigade varje gång behöver söka tillstånd via myndigheterna för att kunna utföra vissa åtgärder – vilket tar tid och kostar pengar.

Vi svarar gärna på dina frågor om intressebevakningsfullmakt.

Kontakta oss

Juridiska avdelningen
juridik@alandsbanken.ax
telefon 018 291 984

Läs mer om oss:
https://www.alandsbanken.ax/juridik

Text Fanny Thalén
Artikel från tidningen Ålandsbanking nr 2 2023
Publicerad 03.04.2024