Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning (Wiklöf Holding Ab)

02 januari 2020
|


Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
2.1.2020 kl. 11.30


Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

___

Den anmälningsskyldiga
Namn: Wiklöf Holding Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Wiklöf, Anders
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(2):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Lampi, Nils
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 7437006WYM821IJ3MN73_20200102104839_3
____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-12-31
Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009000103
Transaktionens karaktär: ANNAT
Redogörelse :
Fusion, mottagande bolag

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 125 Enhetspris: 18,8 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 125 Medelpris: 18,8 EUR
___

Transaktionens datum: 2019-12-31
Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: ANNAT
Redogörelse :
Fusion, mottagande bolag

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 63 Enhetspris: 17,25 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 63 Medelpris: 17,25 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505