Ålandsbanken Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning ((Wiklöf Holding Ab)

30 december 2019
|


Ålandsbanken Abp
Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
30.12.2019 kl. 16.31


Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

____

Den anmälningsskyldiga
Namn: Wiklöf Holding Ab
Befattning: Närstående person
(X) Juridisk person

(1):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Wiklöf, Anders
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

(2):Person i ledande ställning hos emittenten
Namn: Lampi, Nils
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Ålandsbanken Abp
LEI: 7437006WYM821IJ3MN73

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 7437006WYM821IJ3MN73_20191230125424_5
____

Transaktionens datum: 2019-12-27
Handelsplats: OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS (XOFF)
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009001127
Transaktionens karaktär: FÖRVÄRV

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 15 000 Enhetspris: 16,45 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 15 000 Medelpris: 16,45 EUR

Ytterligare information:

Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505