Koncern Aab 100 Ar Bild

Klubben för inbördes uppmuntran

1994

Dags för frågesport! Var Norska klubben A) ett informellt forum för bankens kvinnliga mellanchefer eller B) ett getingbo av sluga konspiratörer? Rätt svar är A. Men när det begav sig fanns det en och annan herre på banken som antagligen skulle ha kryssat för B-alternativet.

Norska klubben grundades 1994 och namnet kan härledas till den första träffen som ägde rum den 17 maj. Poängen med klubben är precis så oskyldig som de flesta informella grupper brukar vara: att träffas och utbyta tankar om jobbet.

Tiina Björklund som från 1995 ledde bankens marknadsavdelning minns klubbens lunch- och middagsträffar som ett välkommet stöd.

– En del ledarskapsfrågor gick lättare att diskutera med andra kvinnliga mellanchefer. Klubben var också ett andningshål där man kunde uppmuntra varandra om någon hade det tungt.

Att Norska klubben blev ett väloljat kugghjul i den interna informationsgången gav ändå upphov till en del knorrande.

– Vissa herrar på banken såg inte på Norska klubben med blida ögon. Information är ju makt och jag tror de märkte att vi i klubben nu var bättre informerade än tidigare. Jag tror det var orsaken till deras förundran och frustration, säger bankens mångåriga personalchef Gunilla Blomroos.

Värt att minnas är att bankens ledning på den tiden uteslutande bestod av män medan antalet kvinnliga avdelningschefer stadigt ökade. Eventuellt kände herrarna att det blåste nya vindar. Men om man ser på det hela ur ett rättviseperspektiv så ter sig deras misstänksamhet en smula ologisk.

– Killarna på banken hade ju alltid dragit iväg på sina egna utfärder, det var allt från fågeljakt till fisketurer. Inom Ålandsbanken har man alltid umgåtts mycket kolleger emellan, säger Gunilla Blomroos.

Banken bjöd klubben på traktering i matsalen och snart viskades det i korridorerna. Dåvarande vd Folke Husell fick frågan om klubben verkligen var nödvändig, men han hade insett något som gått herrarna förbi. Husell gjorde nämligen en ekonomiskt pragmatisk analys av klubbverksamheten:

– Äh, låt dem hålla på. Om de vill prata bank på sin fritid så är det ju bara hemåt för banken.Sanningen om Ålandsbanken

100 berättelser genom 100 år

Joakim Enegren
Med bidrag av Annika Lundqvist, Leo Löthman och Teo Tuominen.
Foto: Norska klubbens 5-årsjubileum. Från vänster: Birgitta Dahlén, Ann LindqvistÖst, Tiina Björklund, Gunilla Blomroos. Gunilla Blomroos samling.

Vill du bli en del av våra nästa hundra år?