Hoppa till huvudinnehåll

Äktenskapsförord

Landsbanken juridik 2020

Huvudregeln i äktenskapslagen är att äkta makar har giftorätt i varandras egendom. Det innebär att om ni en dag väljer att gå skilda vägar, ska all den egendom ni nu har, och också all egendom ni kommer att införskaffa under ert äktenskap, ingå i den fördelning som ska göras med anledning av äktenskapsskillnaden. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan ni avtala om hur ni vill att er egendom ska fördelas vid en eventuell framtida bodelning. I ett äktenskapsförord kan ni avtala om att ni inte alls har giftorätt i varandras egendom. Ni kan också avtala om att ingendera har giftorätt i viss egendom som den andra maken äger, att bara den ena maken inte har giftorätt i den andra makens egendom eller endast i viss egendom som tillhör den andra maken.

För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makar. Äktenskapsförordet måste dessutom registreras hos Magistraten. Vill man göra en ändring i sitt äktenskapsförord kan man upprätta ett nytt äktenskapsförord. Också det nya äktenskapsförordet måste undertecknas av bägge makar och registreras hos Magistraten. Kontakta oss så kan vi diskutera hurdant äktenskapsförord som passar bäst för just er även med beaktande av skatter samt testamente och arv.

Behöver du juridisk rådgivning?

Frida Isaksson

Jurist

+358(0)18 291984

juridik@alandsbanken.ax