Hoppa till huvudinnehåll

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal om hur omfattande giftorätten är och vem som får vad ifall relationen upphör. Att skriva ett äktenskapsförord är ett sundhetstecken: Det visar att du och din partner kan prata om svåra saker, och att ni vill den andra väl – även vid en eventuell separation.

För både äktenskap och registrerade parförhållanden

Du kan upprätta ett äktenskapsförord både för ett äktenskap och ett registrerat parförhållande.

Ett äktenskapsförord skyddar båda parter

Att skriva ett äktenskapsförord tillsammans med våra jurister är ett sätt för dig och din partner att se till att ni delar er egendom på ett sätt som känns rättvist i just er situation. Kanske kommer din partner att ärva en större summa pengar eller har kanske din släkt en älskad sommarstuga som du kommer att ärva? I sådana situationer är det klokt att skriva ett äktenskapsförord som ser till att vissa saker inte ska beaktas vid avvittringen, dvs. fördelningen mellan dig och din partner den dag äktenskapet/partnerskapet upphör. Ett äktenskap eller partnerskap kan upphöra på två sätt; antingen väljer ni att gå skilda vägar eller så upphör det den dag en av er avlider.

Om du inte skriver äktenskapsförord

Huvudregeln i äktenskapslagen är att äkta makar har giftorätt i varandras egendom: Utan äktenskapsförord delar ni allt på hälften. Det innebär att all den egendom ni har, och all egendom ni införskaffar under ert äktenskap ingår i den fördelning som ska göras vid en eventuell framtida separation. Giftorätten är vilande och blir aktuell först den dagen äktenskapet upphör, antingen genom skilsmässa eller dödsfall.

Ditt företag ingår i giftorätten

Företag är ofta en del av den egendom som ska delas lika vid skilsmässa, om man inte beslutat något annat. Det innebär att om du startar ett företag med en kompis och ditt äktenskap går sönder, så kan din partner ha rätt till hälften av din del i företaget. Det kan leda till att du och din kompanjon måste köpa ut ex-partnern. Om du har ett företag tillsammans med någon annan är det bra att ta fram ett aktieägaravtal också.

Så blir det giltigt

För att ert äktenskapsförord ska vara giltigt måste ni göra tre saker:

  • Se till att formulering och formalia är korrekt. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av någon av våra jurister så att det säkert blir rätt.

  • Skriva under det (båda parter samt två ojäviga vittnen)

  • Registrera det hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV)

När registreringen har gjorts skickar DVV tillbaka det ursprungliga äktenskapsförordet till den adressen ni uppgett.

Att ändra ett äktenskapsförord

De flesta skriver sitt äktenskapsförord inför bröllopet, men man kan skriva ett när som helst under äktenskapet. Det är viktigt att hålla äktenskapsförordet uppdaterat till exempel om ni blir ägare av ny egendom efter att äktenskapsförordet skrevs. Det uppdaterade äktenskapsförordet ska, precis som det första, undertecknas av er och bevittnas av två ojäviga vittnen före det lämnas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vi hjälper er gärna med att skriva eller omformulera ett äktenskapsförord.

Disclaimer: detta är en allmän artikel om äktenskapsförord och ersätter inte konsultation med en jurist. Kontakta Ålandsbankens juridiska avdelning för råd som passar just din situation.