Hoppa till huvudinnehåll

Bouppteckning

Landsbanken juridik 2020

Då en person avlider uppstår ett dödsbo. Delägare i dödsboet är lagstadgade arvingar, änkan/änklingen fram till avvittringen, om makarna inte hade ett äktenskapsförord som helt utesluter giftorätten samt eventuella testamentstagare.

Enligt lag ska en bouppteckning göras upp inom tre månader från dödsfallet. I bouppteckningen upptas den avlidnes alla tillgångar och eventuella skulder per dödsdagen. Om den avlidne var gift upptas även makens/makans tillgångar och skulder. Bouppteckningen fyller två funktioner; dels är det en skattedeklaration för fastställande av arvsskatten, dels är det en egendomsförteckning som utgör grund för arvskiftet. Vi har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och hjälper er gärna med detta juridiska dokument så att ni kan lägga er tid på annat i denna svåra situation.

Behöver du juridisk rådgivning?

Frida Isaksson

Jurist

+358(0)18 291984

juridik@alandsbanken.ax