Hoppa till huvudinnehåll

Bouppteckning

När en person dör uppstår ett sk. dödsbo. Ett dödsbo har olika delägare. Med det menas olika parter som ärver tex. pengar eller fastigheter som har tillhört den avlidna. Det kan röra sig om lagstadgade arvingar, änkan eller änklingen fram till avvittringen såvida makarna inte hade ett äktenskapsförord som utesluter giftorätten. Till sist kommer andra eventuella testamentstagare, t.ex. vänner och mer avlägsna släktingar till den avlidna.

Tidsfrist: tre månader

Enligt lag måste de efterlevande göra en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet. I bouppteckningen upptas den avlidnas alla tillgångar och eventuella skulder på dödsdagen. Om den avlidna var gift eller i ett registrerat parförhållande upptas även partners tillgångar och skulder.

Bouppteckningen påverkar arvskifte och arvsskatt

Bouppteckningen fyller två funktioner. Dels är det en skattedeklaration som fastställer arvsskatten, dels är det en egendomsförteckning som utgör grund för arvskiftet. Vi har lång erfarenhet av att upprätta bouppteckningar och hjälper dig gärna med detta juridiska dokument så att du kan lägga din tid och energi på annat mitt i sorgen.

Disclaimer: detta är en allmän artikel om bouppteckning och ersätter inte konsultation med en jurist. Kontakta Ålandsbankens juridiska avdelning för råd som passar just din situation.