Hoppa till huvudinnehåll

Testamenten

Landsbanken juridik 2020

I ett testamente förordnar du som ägare hur din egendom ska fördelas efter din död. Ett tydligt utformat testamente kan underlätta mycket för de anhöriga och minimera risken för framtida tvister. Har man inget upprättat testamente fördelas arvet enligt den legala arvsordningen som tydligt anger vem som ska gynnas. T.ex. ärver i regel inte makar och sambor varandra.

Stränga formföreskrifter gäller i fråga om testamenten. För att testamentet ska vara giltigt måste det vara skriftligt, undertecknat av testatorn och bevittnat av två ojäviga vittnen. Anlita oss för professionell hjälp att få rätt innebörd i testamentet så att fördelningen av arvet blir så som du vill ha det.

Behöver du juridisk rådgivning?

Frida Isaksson

Jurist

+358(0)18 291984

juridik@alandsbanken.ax