Hoppa till huvudinnehåll

Intressebevakningsfullmakt

Landsbanken juridik 2020

När du själv vill besluta om dina ärenden

En intressebevakningsfullmakt är ett personligare och smidigare sätt att ordna hur dina ärenden sköts än vanlig intressebevakning. Med en fullmakt av denna typ behåller du din beslutanderätt även om du förlorar funktionsförmågan till exempel på grund av olycka eller försämrat hälsotillstånd.

Vad gör en intressebevakningsfullmakt?

I din intressebevakningsfullmakt utser du en annan person som får rätt att sköta dina ärenden, t.ex. betala räkningar och sälja din bil eller annan egendom. De flesta väljer någon myndig anhörig eller annan person som man litar på och känner sig trygg med. Det är bra att också utse en eller flera sekundära fullmäktiga i intressebevakningsfullmakten. Det är en trygghet ifall den personen du i första hand vill att ska sköta dina ärenden är permanent oförmögen att verka som fullmäktig eller inte vill anta uppdraget dagen det blir aktuellt. I denna situation är det klokt att ange i vilken ordning du vill tilldela dem uppdraget.

Fullmaktstagaren (den som ska sköta ärendena) kan ansöka om fastställande av fullmakten hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata när personen som skrivit fullmakten inte längre själv kan sköta sina ärenden.

Det är aldrig för tidigt

Vem som helst kan råka ut för sjukdom och olyckor. En intressebevakningsfullmakt är således inte bara för gamla människor, utan också för unga. Du som är myndig och förstår fullmaktens innehåll och betydelse har rätt att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Om du har förmånen att få behålla din förmåga att sköta dina egna angelägenheter livet ut tas fullmakten aldrig i bruk.

Om du märker en försämring

Om du lider av någon form av sjukdom och märker att din funktionsförmåga har försämrats och att trenden är fortsatt negativ är det klokt att skaffa ett läkarutlåtande som bekräftar att du förstås fullmaktens betydelse, och därefter skriva en tillsammans med våra jurister.

Fördelar med en intressebevakningsfullmakt

  • Flexibelt och personligt

  • Du får själv välja vem som sköter dina ärenden

  • Vilka ärenden du vill att ska skötas och hur de ska skötas

Vi på Ålandsbankens juridiska avdelning hjälper dig gärna att formulera en intressebevakningsfullmakt som passar just ditt liv och din situation.

Om du vill få mer information om intressebevakningsfullmakter kan du också besöka Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats: Så upprättar du en intressebevakningsfullmakt.