Ålandsbanken blog

Företagsobligationer fortsätter att leverera en bra och jämn avkastning – bara man väljer rätt fond

Ränteuppgången har varit ett hett samtalsämne under årets första kvartal, och det är med all rätt investerare reflekterar över en eventuell fortsatt uppgång, räntekurvans lutning och om man borde vara orolig när det gäller sina ränteplaceringar. Räntan på långfristiga statsobligationer har stigit sedan årets början, särskilt i USA. Vi ser detta som...

Läs mer