Stora rörelser i aktie- och räntemarknaden

Coronavirusets spridning har avtagit i Kina, men ökar fortfarande i Europa och har precis tagit sin början i Nordamerika. Åtgärder från politiker och företag i syfte att dämpa smittspridningen kan ha effekt i detta avseende, men riskerar att göra mycket stora skador på ekonomin på kort sikt.

Läs mer