Hoppa till huvudinnehåll

Samboavtal

Att bli sambo är ett stort och spännande steg i er kärleksrelation. Det är också ett stort steg rent juridiskt.

Prata igenom allt innan flyttlasset går

Innan ni slår ihop era hushåll är det viktigt att prata igenom vad det innebär att bli sambo. Hur påverkar det er ekonomi? Vad händer för det fall ni längre fram väljer att gå skilda vägar? I Finland är det sambolagen från 2011 och reglerar sambors ägande och deras rätt till gottgörelse vid en eventuell separation.

Du äger det som står i ditt namn

I en samborelation gäller ”namnprincipen”. Det betyder att vardera sambon äger den egendom som hen har i sitt namn och att den ena partnern inte har någon rättighet i den andras egendom.

I en samborelation behöver ni därför planera er ekonomi så att inte den ena partnern köper all egendom med bestående värde (t.ex. bostad, aktier och liknande) medan den andra köper typiska förbrukningsvaror som mat och kläder.

Vi skriver ett samboavtal som passar just er

Om du och din partner planerar att bli sambon eller redan är det kan ni välja att skriva ett samboavtal för att tydliggöra hur era äganden ser ut idag och hur ni vill fördela egendomen om ni skulle separera i framtiden. Särskilt viktigt är det att skriva ett samboavtal ifall er ekonomiska insats i gemensamma tillgångar är skev, dvs. den ena parten betalat mer än den defacto står som ägare till. Tillsammans med oss jurister på Ålandsbanken kan ni individanpassa ert samboavtal så att det känns tryggt och rättvist för just er.

Du får inte göra oskälig vinst på din partner

Sambolagen säger att en sambo har rätt till gottgörelse om hens insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra sambon att öka eller bevara sin egendom. Anledningen till det är att om man delar upp egendomen endast baserat på ägarförhållandena så skulle den ena sambon göra en obehörig vinst på den ex-partnerns bekostnad. Insatserna kan vara arbetsinsatser som att den ena sambon gjort för det gemensamma hushållet (t.ex. ta hand om barn och bostad) som möjliggjort att den andra gjort karriär. Det kan också vara t.ex. förmögenhetsinsatser där den ena sambon har betalat för ett nytt tak på bostaden som den andra äger.

Sambor ärver inte varandra

Enligt lagen har man som sambo inte automatiskt rätt att ärva partnerns egendom om hen avlider. Om ni ändå vill ärva varandra kan vi hjälpa er att skriva ett testamente som möjliggör det.

Sveriges och Finlands sambolagar är som natt och dag

Svensk och finsk lag har många gemensamma drag, men när det kommer till sambolagen är länderna mycket olika. I Sverige har sambor mycket större rättigheter till den andras sambons egendom, t.ex. bostaden. I Finland är så inte fallet.

Förvara ditt avtal på ett tryggt ställe

Till skillnad från äktenskapsförord behöver du inte registrera ditt samboavtal hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV). Däremot är det viktigt att du förvarar det på en säker plats.

Disclaimer: detta är en allmän artikel om samboavtal och ersätter inte konsultation med en jurist. Kontakta Ålandsbankens juridiska avdelning för råd som passar just din situation.