Hoppa till huvudinnehåll

Samboavtal

Landsbanken juridik 2020

Sambor har inte samma rättigheter och skyldigheter till varandras egendom som äkta makar har. Sambor kan istället i ett avtal komma överens om hur egendom och skulder ska fördelas i händelse av att samboförhållandet upplöses. I ett sådant avtal kan man precisera vilken egendom som omfattas av avtalet, avtala om ägoförhållanden, principer som ska iakttas vid delningen av den lösa egendomen och om eventuella skuldförhållanden. Det lönar sig också att begära hjälp av oss att gå igenom vilken lösning som skattemässigt passar bäst för er.

Behöver du juridisk rådgivning?

Bodil Wiklund

Jurist

+358(0)18 291984

juridik@alandsbanken.ax