Ditt Private Banking-team gör även avancerad rådgivning enkel

Hos oss är det inte trovärdigt att en person är bäst på allt, just därför kan vi leverera det främsta. Ditt team av specialister arbetar utifrån dina specifika behov och var och en gör det den är bäst på.

Vi garanterar dig individuell förvaltning med tonvikt på långsiktighet och balanserat risktagande.


Henrik Fagerholm, avdelningschef, Private Banking, tfn 0204 291 121

Niclas Alm, placeringschef, tfn 0204 291 332

Oskar Bergroth, placeringschef, tfn 0204 291 307

Simon Karlsson, placeringschef, tfn 0204 291 277

Solveig Saine, placeringschef, tfn 0204 291 169

Jan-Arthur Josefsson, placeringschef, tfn 0204 291 209


Detta kan även intressera dig