Ditt Private Banking-team gör även avancerad rådgivning enkel

Hos oss är det inte trovärdigt att en person är bäst på allt, just därför kan vi leverera det främsta. Ditt team av specialister arbetar utifrån dina specifika behov och var och en gör det den är bäst på.

Ålandsbanken - Performance 769x608px

Grafen visar en jämförelse av den historiska utvecklingen mellan Ålandsbankens diskretionära mandat av nordiska aktier och utvalda fonder som ingår i Suomen Sijoitustutkimus Oy:s månatliga fondstatistik ”Aktiefonder Norden”, under tidsperioden 30.6.2005–31.7.2015, som Ålandsbanken bedömer som relevant jämförbara. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Vi garanterar dig individuell förvaltning med tonvikt på långsiktighet och balanserat risktagande.

Mikael Mörn, avdelningschef, Private Banking, tfn 0204 291 159

Niclas Alm, placeringschef, tfn 0204 291 332

Oskar Bergroth, placeringschef, tfn 0204 291 307

Simon Karlsson, placeringschef, tfn 0204 291 277

Solveig Saine, placeringschef, tfn 0204 291 169

Marcus Fellman, placeringschef, tfn 0204 291 330

Jan-Arthur Josefsson, placeringschef, tfn 0204 291 209


Detta kan även intressera dig