Hoppa till huvudinnehåll

Placeringsrådgivning

Via din kundansvariga får du tillgång till expertisen som finns inom vår kapitalförvaltningsorganisation. Med vårt breda produktutbud kan du enkelt diversifiera dina placeringar – vi erbjuder aktiefonder, räntefonder, allokeringsfonder och olika specialplaceringsfonder. Du kan även koppla diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto och låta oss ta hand om förvaltningen.
Employer branding alandsbanken man kvinna kontor

Förvaltarteam med lång erfarenhet

Ålandsbanken är en nordisk förvaltare med global täckning och lång erfarenhet av att analysera och förvalta nordiska och europeiska aktier. Gällande övriga marknader samarbetar vi med flera av världens ledande förvaltare.

Här kan du läsa mer om vår kapitalförvaltning

Aktiv fondförvaltning

Alla våra fonder förvaltas aktivt i linje med vår marknadssyn. Vårt fondutbud består av aktiefonder, räntefonder, allokeringsfonder och specialplaceringsfonder som investerar i bostäder, hyrestomter och vindkraft. Ett brett produktutbud möjliggör riskspridning över tid och tillgångsslag. Du kan även spara regelbundet i de flesta av våra fonder.

Se vårt fondutbud

Aktiesparkonto

Om du vill ha ett alternativ till långsiktigt sparande och är intresserad av aktier kan du öppna ett aktiesparkonto. Som Premiumkund kan du även koppla diskretionär förvaltning till ditt aktiesparkonto. Det innebär att vi tar hand om hanteringen och uppföljningen av aktieplaceringarna. Den diskretionära förvaltningen är ämnad för portföljer med minst 50 000€ och upp till 100 000€ i investerat belopp.

Läs mer om aktiesparkonto

Marknadsutblick varje månad

Det är viktigt att kunna ta ut svängarna för att skapa god avkastning i olika marknadsklimat. Vi är aktiva i vår förvaltning vilket gör att vi anpassar risken i våra produkter baserat på vår marknadssyn. Dessa sammanfattas i vår Marknadsutblick som publiceras månatligen.

Ansvarsfulla investeringar

Investeringsprocessen för ansvarsfulla investeringar gäller för samtliga fonder som förvaltas inom Ålandsbanken, samt inom vår kapitalförvaltning. Vi eftersträvar en grundläggande kännedom om verksamheten i de bolag som vi investerar i och framför allt granskas hållbarheten i företagsverksamheten noggrant.

Här kan du läsa om ansvarsfulla investeringar i Ålandsbanken

Familjejuridisk rådgivning

Boka juridisk rådgivning för att upprätta olika dokument, så som testamente, äktenskapsförord, samboavtal, bodelning och gåvobrev. Som Premiumkund får du rabatterade priser på såväl juridisk rådgivning som upprättande av dokument – hör av dig till din kundansvariga för mer information.

Risker med fondplaceringar

All placeringsverksamhet är förknippad med viss risk. En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida utveckling. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling. Som fondplacerare är du inte garanterad att få tillbaka det insatta kapitalet.