Hoppa till huvudinnehåll

Finansiell Struktur

En mer avancerad ekonomi kräver en mer engagerad Private Banker.
Finansiell planering

Finansiell Struktur tar hänsyn till potentialen i din totala ekonomi. Tillsammans med vårt team av förmögenhetsförvaltare, finansieringsexperter och jurister hjälper vi dig och din familj att bygga långsiktiga värden.

Många av företagsägarens och entreprenörens finansiella frågor rör sig i gränslandet mellan de privata och ägarrelaterade, mellan behoven och engagemangen, möjligheterna och ansvaret. Där har vi samlat kompetens som arbetar med ägarrelaterade frågeställningar och strukturer.

Utgående från behovsanalysen och bankens strategiska allokering presenterar vi ett skräddarsytt placeringsförslag. Vi analyserar finansmarknaderna kontinuerligt och systematiskt, och finjusterar placeringsförslaget så att det alltid avspeglar vår aktuella marknadssyn.

Som Private Banking-kund blir du inbjuden till minst två uppföljningsmöten per år med din Private Banker. På mötena säkerställer vi att behovsanalysen, som vi har gjort åt dig, fortfarande är aktuell. Vi går igenom den aktuella marknadssituationen och ger förslag på justeringar och eventuell omplacering.

Portföljrapport

Du får varje månad en portföljrapport. Rapporten sammanfattar hur portföljen är fördelad, hur ditt innehav har utvecklats och hur resultatet har realiserats.

Juridisk rådgivning

Som Private Banking-kund har du tillgång till juridisk rådgivning för privatpersoner gällande familje- och arvsrättsliga frågor, samt skatterådgivning i samband med placeringar. För juridiska handlingar som eventuellt upprättas debiteras separat arvode i enlighet med bankens vid var tid gällande prislista.

I Ålandsbanken Private Banking ingår dessutom:

  • 50 % rabatt på teckningsprovisionen för teckningar av Ålandsbankens fonder.

  • Värdepappersförvar utan grundavgift.

  • Lilla börspaketet, som hör till Ålandsbankens Internetkontor.

  • Sparande i Ålandsbankens fonder utan teckningsprovision.

Försäkringslösningar

Våra försäkringslösningar kan tillföra olika fördelar till ditt placerande. Vi samarbetar med olika bolag inom både förmedling och förvaltning av sparlivförsäkringar. Vi kan hjälpa dig hitta den lämpligaste lösningen utifrån dina behov och önskemål gällande placeringsobjekt.

Bekanta dig med våra placeringsförsäkringar