Finansieringslösningar för olika behov och branscher

Med ett anpassat låneupplägg behöver varken företagets grundande eller utvidgning vara svårt. Dra istället nytta av Ålandsbankens långa erfarenhet av företagslån.

Vi erbjuder en rad olika finansieringslösningar för olika behov och branscher. Din rådgivare hjälper dig att välja den lösning som passar ditt företag bäst.

Rörelsekredit Företagslån Projektfinansiering Rådgivning vid företagsaffärer Rederiverksamhet Lån med garanti